Bedrijven, overheid en samenleving hebben elkaar nodig


D66 Heusden wil dat gemeente en bedrijven in goed overleg samenwerken. We vinden het gewenst dat gemeente en detailhandel samen plannen maken om de kwaliteit van bestaande winkelgebieden te waarborgen. Goed onderwijs is de sleutel naar werk. De gemeente heeft tot taak om mensen naar werk te begeleiden, die het niet lukt om zelfstandig een passende baan te vinden. Waar het prettig wonen is, is dat een belangrijke reden voor bedrijven om zich er te vestigen. We pleiten voor een gematigde ontwikkeling van het toerisme in de gemeente.

Samenwerken brengt je verder!

Werkgelegenheid, duurzaam ondernemen en gezonde bedrijven zijn belangrijk voor Heusden. Wij hechten er grote waarde aan dat gemeente en bedrijven in goed overleg en stelselmatig samenwerken. Samenwerken om knelpunten weg te nemen, zoals niet-functionele regelgeving en om kansen te grijpen, maar ook om verduurzaming binnen bedrijven en de gemeente mogelijk te maken.
Huisvesting van (tijdelijk) personeel is eveneens een onderwerp waarbij samenwerken voordeel kan bieden. Wij staan open voor bedrijven die samen met de gemeente willen werken aan verbeteringen op allerlei onderwerpen.

Winkels

Winkels maken de kernen in Heusden leefbaar. Het is niet alleen prettig om winkels in de buurt te hebben, winkels leveren werkgelegenheid. In de kernen zien we hier en daar leegstand ontstaan. Leegstand die structureel lijkt te worden. Wij pleiten ervoor dat gemeente en detailhandel plannen maken om verloedering tegen te gaan door het kernwinkelgebied aantrekkelijk te houden. Dat kan bijvoorbeeld door wonen boven winkels buiten het kernwinkelgebied mogelijk te maken en te stimuleren.

Aansluiting op de arbeidsmarkt

De vraag naar en het aanbod van werk zouden naadloos op elkaar moeten aansluiten. Daarvoor is goed onderwijs voor onze jeugd een absolute must. Veel bedrijven in Heusden hebben vooral medewerkers nodig die op mbo-niveau zijn opgeleid. Binnen de driehoek bedrijven-onderwijs-overheid heeft ook de gemeente een rol om verbeteringen te realiseren. 
Betere samenwerking tussen de gemeente, bedrijven en scholen met als doel om de scholieren beter te betrekken in het bedrijfsleven, zodat de afstand tussen theorie en praktijk kleiner wordt.

Begeleiding en maatwerk

Ondanks de florerende economie zijn er mensen die het niet lukt om zelfstandig een passende baan te vinden. De gemeente heeft tot taak om die mensen naar werk te begeleiden, die tijdens de economische recessie aan de zijlijn hebben gestaan. De aanpak via Baanbrekers moet gecontinueerd worden; meer maatwerk en persoonlijke aandacht zijn noodzakelijk..

Werken en wonen

De kwaliteit van het wonen en van de voorzieningen in de gemeente waar je werkt is voor veel mensen belangrijk. Heusden is een landelijke gemeente met veel ruimte voor ontspanning en recreatie. Wij willen dit karakter behouden en versterken. Daarmee hebben we in Heusden een belangrijke troef voor de vestiging van bedrijven in handen.

Recreëren

Heusden heeft diverse toeristische pareltjes in en rond de gemeente. Wij pleiten voor een gematigde bevordering van het toerisme in de gemeente. Daarbij biedt samenwerking met de omliggende gemeenten ongetwijfeld meerwaarde. Versterking van de natuur en gematigde ontwikkeling van het toerisme kunnen uitstekend samen gaan.