Jos van Oyen

Beeld: D66 Heusden

Inleiding

  • 75 jaar
  • Vlijmen

Toen ik in 2002 in de gemeente Heusden kwam wonen, ben ik mij snel thuis gaan voelen. Het is een mooie gemeente met veel voorzieningen. De schaal van de gemeente vraagt om een heel alert gemeentebestuur om het voorzieningenniveau op peil te houden en tijdig in te spelen op veranderingen. Sinds 2014 heb ik mij ingezet als fractieondersteuner van de D66 gemeenteraadsfractie.
Mijn werkzame leven heeft zich grotendeels afgespeeld in de financiële wereld, vooral gerelateerd aan bouw en vastgoed, met name als bestuurder van beleggingsinstellingen, ten behoeve van pensioenfondsen en verzekeraars. 
In de laatste tien jaar was ik bestuurder van een kleine zorginstelling die in een aantal plaatsen in Nederland woonvoorzieningen beschikbaar stelt voor mensen met psychische problematiek, die 24-uurs begeleiding nodig hebben, het Beschermd wonen.
Het is belangrijk dat mensen die ondersteuning nodig hebben, toch zo zelfstandig mogelijk in het leven kunnen blijven staan. Goede zorg gaat respectvol om met wie de zorg krijgt.
De gemeente kan haar taken goed vervullen wanneer zij vertrouwt op de eigen kracht van mensen en streeft naar een duurzame en harmonieuze samenleving. Dat is tevens een van de richtingwijzers van D66, die ook (en vooral) op lokaal niveau van toepassing zijn. Daar wil ik mij met D66 blijvend voor inzetten.