Woningzoekenden in de pauzestand

D66 wil passende en betaalbare woningen voor iedereen. Een eigen thuis voor jongeren, want zonder woning staat hun leven in pauzestand. Ook onder ouderen is er een toenemende vraag naar (zorg)woningen en beschermde woonvormen. De plannen zijn er wel, maar bouwt Gilze en Rijen wel voldoende juiste woningen?

Beeld: D66 Gilze en Rijen

Gemeente gaat op huidige manier woningnood niet oplossen

Onlangs tekende wethouder Machielsen (Kern’75) de woondeal met provincie en Rijk, waarin de wethouder beloofde zich in te spannen om 832 woningen te bouwen tot 2026.
Antonet Krol, fractievoorzitter D66: “Goed nieuws, zou je zeggen, we hebben dringend woningen nodig, en zeker andere woningtype dan onze huidige woonvoorraad (voornamelijk ééngezinswoningen). Deze meer dan 800 woningen bouwen we volgens de wethouder
grotendeels in Tussen de Leijen en in de Spoorzone in Rijen. Maar in Tussen de Leijen staan grotendeels duur(der)e eengezinswoningen gepland. Veel van deze woningen gaan daarom hoogstwaarschijnlijk naar mensen van buiten onze gemeente. En voor de spoorzone liggen
nog helemaal geen concrete plannen. Onze woningzoekenden moeten maar afwachten wanneer de voor hen passende en betaalbare woning er komt.”

bouwen voor al onze inwoners

D66 wil graag bouwen voor al onze inwoners. Dit willen wij door drie maatregelen bereiken:

1. Zelfbewoningsplicht
Wij willen de zelfbewoningsplicht terug naar 5 jaar, zoals voor die gold voor 2021 toen deze werd teruggebracht naar 2 jaar. Hierdoor voorkomen we speculeren met woningen.

2. Minimaal de helft voor eigen inwoners
D66-raadslid Frits van Vugt: “Gemeenten kunnen 50% van de beschikbare huurwoningen toewijzen op basis van de economische of maatschappelijke binding. Ze mogen zelfs de gehele 50% toewijzen aan inwoners van de eigen gemeente. Daarnaast mogen ze sinds kort ook koopwoningen tot de NHG-grens (€ 355.000 in 2022) toewijzen aan eigen inwoners. De raadsmotie om dit te regelen is nog steeds niet uitgevoerd door wethouder Machielsen”.

3. Opkoopbescherming
Het college beloofde de raad ook, na inwerkingtreding van de wetgeving rondom opkoopbescherming, te kijken dit voor onze gemeente in te voeren. De wet is inmiddels al lang aangenomen en al veel gemeenten gebruiken de opkoopbescherming, via de huisvestingsverordening. Wethouder Machielsen liet weten ook hier nog geen tijd voor te hebben gehad.
Voor D66 is het oplossen van de woningnood echter een topprioriteit, regelen dus!
Vragen/opmerkingen? Mail: [email protected]