Steun voor verbouwing scoutinghonk Rijen, maar
……..

verduurzaming gebouw is geen luxe.
D66 vindt dat de verbouwing van scoutinggebouw de Zwerfkei hard nodig is. Het huidige pand staat er al 37 jaar en is niet meer bij de tijd. Bovendien is de vereniging uit zijn jasje gegroeid door de verdubbeleng van het aantal leden, vergeleken met toen. Voldoende redenen om nu het pand grondig te renoveren en uit te breiden.
Eindelijk gaat de gemeenteraad op 2 oktober geld beschikbaar stellen voor de verbouwing.
De raad vroeg daar twee jaar geleden al om, maar het college van B&W, met name
wethouder Doremalen (PvdA), had daar helaas meer tijd voor nodig dan verwacht.
D66 vindt ook dat dat er optimaal rekening moet worden gehouden met
duurzaamheidsmaatregelen. Dat wil scouting ook, als zijn diverse van hun
verduurzamingswensen niet gehonoreerd door het college van B&W. Verduurzaming is
volgens D66 geen luxe, maar een verplichting naar de toekomstige generaties.

Beeld: D66 Gilze en Rijen

Het nut van duurzame oplossingen

We liggen op koers naar een opwarming van de aarde van meer dan 3 graden. Alle warmterecords wereldwijd zijn dit jaar weer verbroken en niet zo’n klein beetje ook. We zijn
opgeschrikt door grote bosbranden (Canada, Australië, Griekenland). Maar ook hevige regenval in Slovenië en Spanje De verandering van ons klimaat lijkt in een stroomversnelling
te zijn gekomen. Oorzaak: de immense uitstoot van CO2 door de mens. Antonet Krol, raadslid D66: “Er is echter ook positief nieuws. We kunnen deze versnelling nog keren, maar
dan moeten we wel in actie komen en nu meteen.”
De gemeente kan een bijdrage leveren aan het keren van het tij. Bijvoorbeeld bij het verduurzamen van de eigen gebouwen, zoals het gemeentehuis. Maar ook bij gebouwen van
maatschappelijke organisaties.

Renovatie van scoutinggebouw in Rijen

In de commissie Samenleving van 18 september besprak Frits van Vugt (raadslid D66) de verbouwing van de Zwerfkei (het honk van Scouting Rijen). De Zwerfkei is 37 jaar geleden door de scouts zelf gebouwd. Het gebouw heeft de gemeente vanaf toen nog nooit 1 rooie cent gekost. Het gebouw is nu toe aan een opknapbeurt. Hiervoor heeft de scouting de (financiële) hulp van de gemeente gevraagd. D66 heeft al twee jaar geleden gepleit voor een gemeentelijke bijdrage. Scouting is door de verdubbeling aan leden uit haar jasje gegroeid en bovendien is renovatie dringend nodig. Helaas heeft het college van B&W gemeend dat ​er versoberd moet worden op duurzaamheidsmaatregelen.
Hiermee zijn een aantal essentiële maatregelen gesneuveld. Denk hierbij aan een sedumdak (=dakbegroeiing), hergebruik van regenwater en isolerende vloercoating. En dan hebben we het niet over dakisolatie, want daarvan had de Scouting zelf vanwege de kosten al eerder afgezien.
Antonet Krol: “Wat D66 betreft zijn de maatregelen ter verduurzaming die uit de verbouwing zijn weggestreept geen wensen maar noodzakelijkheden. Wij zullen ons er daarom ook voor
blijven inspannen dat de verduurzamingsmaatregelen als nog kunnen worden gerealiseerd.
En dat de scouting niet onnodig hoeft te lenen”.

Op vragen van Frits van Vugt (raadslid D66) waarom de beschikbare middelen voor duurzaamheid en klimaatverandering niet zijn toegepast, wist wethouder Doremalen het antwoord niet. Uiteindelijk blijkt daar wel degelijk geld voor te zijn en heeft het college – op
verzoek van D66 – toegezegd om deze middelen maximaal toe te passen. Nu maar hopen dat
dat gaat gebeuren.
D66 wenst de scouting Rijen alle succes bij de verdere voorbereiding van de verbouwing.

Vragen/opmerkingen mail:
[email protected]