Stem van inwoners onvoldoende meegenomen

D66 pleit ervoor de stem van de inwoners (beter) te betrekken bij het maken van gemeentelijk beleid. Ook moet de raad (betere) kaders stellen. Vergelijk het maken van beleid met de planning van een reis. Je bepaalt waar je heen wilt (doel), hoe je daar wilt komen (trein, auto, fiets, etc.), wie er mee gaan, hoe lang je weggaat, wat het mag kosten (de kaders). Vervolgens ga je op weg (uitvoering) en onderweg kijk je of je nog de goede richting op gaat en iedereen er nog is (evaluatie). Zo zou het ook bij gemeentelijk beleid moeten zijn. Maar gaat het in de praktijk zo?

Beeld: D66 Gilze en Rijen

D66 pleit voor doelmatiger en efficiënter werken door gemeente

De raad stelt namens de inwoners de doelen vast en geeft de kaders aan. Het college gaat aan de slag en tussentijds wordt er geëvalueerd of het doel met de beschikbare middelen gehaald wordt.
Antonet Krol, fractievoorzitter D66: “Het valt me vaak op dat de doelen vaag zijn. Vergelijk dat met een reis: dan is het doel Spanje, maar welke plaats(en) is een vraagteken. Daarnaast zijn de kaders lang niet altijd (door de raad) aangegeven en evalueren lijkt een vies woord, bij zowel college als de ambtenaren. Dat wil D66, in het belang van de inwoners, vakkundiger doen.”

Gemeente doet niet aan evaluatie

Neem de duurzaamheidsvisie, één van de meest belangrijke dossiers van dit moment. Een evaluatie is volgens wethouder Scheifes (GGR) niet nodig, hij wil geen tijd verspillen en vooruit kijken. Met dat laatste zijn we het eens, maar als je niet weet of je nog steeds koers houdt en of de doelen worden gehaald, dan liggen tijd- en geldverspilling op de loer.
Of neem de groenvisie: naar de mening van inwoners wordt niet gevraagd, de raad heeft geen kaders vastgesteld. Hoe kan er ooit worden bepaald of dit gewenst en effectief beleid is? Geen mens die het straks weet en wethouder Machielsen (Kern’75) komt er dan mee weg.
Frits van Vugt (raadslid D66): “Voor het sociaal domein (WMO, jeugdzorg) hebben we geen (wettelijk voorgeschreven) beleidsplan, dus ook geen concrete doelen. Ook geen inbreng van inwoners. Terwijl er een kwart van de gemeentelijke middelen naar toe gaat. Een aangekondigde evaluatie bleken ambtenaren en de wethouder Doremalen (PvdA) ‘vergeten’. Terwijl bij de uitvoering de nodige vraagtekens te zetten zijn.”
Zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Tijd om dit anders te gaan doen, vanuit het belang van de inwoners.        
Vragen/opmerkingen? Mail: [email protected]