Hoe groen is het beleid in Gilze en Rijen?

“Bomen en ander groen spelen een belangrijke rol in onze leefomgeving. Onze gemeente is zich nadrukkelijk bewust van deze waardevolle functies van bomen. Daarom ondernemen we gerichte actie om de omvang van ons groen en onze bomen te koesteren en uit te breiden“; aldus het coalitieprogramma 2022-2026 van Kern’75, GroenGilzeRijen en PvdA. De fractie van D66 was aanvankelijk zeer in haar nopjes met deze stellingname. De werkelijkheid is anders.   
Als er in Gilze en Rijen één fractie is die zich permanent inzet voor groen en bomen is het D66.   
Antonet Krol, raadslid D66: “Helaas moeten wij, samen met de inwoners, constateren dat het coalitieakkoord op geen enkele wijze in praktijk wordt gebracht.” Er verdwijnen per saldo honderden bomen. Daarom noemen we wat voorbeelden. 

Beeld: D66 Gilze en Rijen

Honderden bomen verdwijnen in Rijen 

In Rijen Noord-Oost zijn/worden honderden volwassen bomen gerooid. In de Riekevoort gingen er zelfs te veel bomen tegen de vlakte, door onoplettendheid van de gemeente. De bomen die terug worden gepland (minder dan de gekapte) zijn kleiner. Dit gaat ten koste van verkoeling, CO2-, fijnstof- en wateropname. Er wordt in de Doornbos zelfs een rij bolacacia’s onnodig gekapt, waardoor een prachtig laantje verdwijnt en de woningen minder waard worden.   
In het centrumplan zijn talloze bomen gekapt – of en waar herplanting plaatsvindt is onbekend.

Onnodige kap in Gilze

Bij de aanleg van de Alphenseweg werden bomen geveld waar spechten in genesteld waren. Deze bomen hadden volgens het raadsbesluit moeten blijven staan.  
In het centrumplan liet de gemeente monumentale bomen kappen, zogenaamd voor woningbouw. Er staan op deze plek (tijdelijke) bouwketen.  
In de Siertuin vond recent een kaalslag plaats: geen gemeentelijk toezicht tijdens de werkzaamheden.  
Hetzelfde bij het AZC. Geen toezicht bij de bouwwerkzaamheden op de bomen. Er verdwijnen bij het AZC meer dan 500 bomen.

Stop zinloze bomenkap!

Deze teleurstellende gang van zaken moet echt afgelopen zijn. Wij roepen alle partijen op om samen met ons zinloze bomenkap te stoppen en bij wethouder Machielsen (Kern’75) te eisen dat er eerst nieuwe bomen worden gepland voordat er een kapvergunning wordt gegeven. Ook willen wij op korte termijn een evaluatie van het bomenbeleidsplan.   
Vragen/opmerkingen? Mail: [email protected]