Groenonderhoud ronduit bedroevend

Veel inwoners zijn (terecht) niet te spreken over hoe het groen er in onze vier kernen voor staat. Het regent klachten over het groenonderhoud van de plantsoenen en perken.
Uit de recente Burgerpeiling blijkt dat 36% van de inwoners vindt dat het onderhoud slecht is. Dat is fors meer vergeleken met de enquête uit 2020 (toen: 27% negatief). Ook vergeleken met andere gemeenten doen we het veel slechter: gemiddeld is elders slechts 22% ontevreden. Het percentage inwoners dat wel tevreden is, is fors gedaald van 54% naar 46%, een minderheid inmiddels.

Beeld: D66 Gilze en Rijen

Het regent klachten

Ook op Facebook loopt de teller met klachten over groenonderhoud inmiddels op. Antonet Krol, raadslid D66: “Als je door de kernen wandelt schrik je je een hoedje. Het is schandalig hoe het er overal uitziet. Het enige dat op sommige stukken nog groeit is onkruid en daar waar struikjes of andere beplanting staat, groeit het onkruid er ruim bovenuit. Ook ons bomenbestand laat veel achterstallig onderhoud zien en dat is niet alleen slecht voor de boom zelf, het belemmert op diverse plaatsen ook het zicht in het verkeer en is daarmee ronduit gevaarlijk”.

Extra investering van
€1.600.000

Het wrange is dat er in 2022 maar liefst € 271.000 niet is besteed aan groenonderhoud.
Gevolg van het stoppen van de Diamantgroep, waardoor onderhoudsachterstand is opgelopen. Je zou verwachten dat dit in 2023 zou worden ingelopen. Zeker gezien de ambities die het college van B&W en coalitiepartijen Kern 75, GGR en PvdA uitspraken in de
begroting voor 2023. Voor de periode 2023-2026 wordt €200.000 jaarlijks extra beschikbaar gesteld om het groen een kwaliteitsimpuls te geven. Daarnaast wordt voor dezelfde periode jaarlijks nog eens €200.000 extra beschikbaar gesteld om het regulier onderhoud op peil te brengen. Je zou denken dat met een bedrag van
€ 671.000 EXTRA (2x € 200.000 + € 271.000
gemeenschapsgeld) onze dorpen er inmiddels, halverwege het jaar, tiptop uit zouden zien.
Niet dus! Hoe komt dit, wethouder Machielsen (Kern’75)?

Werk aan de winkel

D66 ziet het liefst dat het extra geld dat is vrijgemaakt voor groen(onderhoud) en dat vorig jaar niet is besteed, snel wordt ingezet. Dan kunnen de “gemeentestruikjes” meteen
vervangen worden door gevarieerde en fleurig perken en plantsoenen. Daarmee wordt ook meteen de biodiversiteit verbeterd. Mooi voor de omgeving en goed voor bijen en vogels.
Reacties naar: [email protected]