Gemeente houdt geld over in 2022

Een kleine maand geleden bracht het college van burgemeester en wethouders een persbericht naar buiten dat de gemeente Gilze en Rijen in 2022 in de plus is geëindigd. Dat is goed nieuws zou je denken. Maar helaas moeten we u hier teleurstellen.
Antonet Krol, raadslid D66: “Het geld is simpelweg niet uitgegeven omdat de gemeente de taken waarvoor dit geld was bedoeld niet heeft uitgevoerd.”
Wethouder Scheifes liet in hetzelfde persbericht weten dat hij zeer positief is over het afgelopen kalenderjaar, omdat er veel werk is verzet binnen de organisatie. Is dat zo?

Beeld: D66

Bijna de helft van de taken niet uitgevoerd

Antonet Krol: ”wie de jaarrekening openslaat ziet dat het wemelt van de rode vlaggetjes: bijna de helft van alle taken die in 2022 hadden moeten worden uitgevoerd zijn niet gedaan of nog niet
afgerond. Maar ook sommige groene vlaggetjes (taak wel uitgevoerd) zijn eigenlijk niet groen, maar misschien eigenlijk ook wel rood.”
Neem nu de WMO. In amper de helft van de WMO-aanvragen wordt de afgesproken doorlooptijd gehaald. Of de uitvoering van de Transitievisie Warmte, daar staat dat deze is gestart. Ja duhh…..
gestart, maar zijn er dan in 2022 al woningen van het gas gegaan als gevolg van deze start? Nee, dus!

Rode cijfers vanaf 2025

€2 miljoen van de €4 miljoen schuift door naar 2023 om hopelijk alsnog tot uitvoering te komen.
Echter veel taken zijn simpelweg niet uitgevoerd en worden ook niet meer gedaan. Ja, zo houd je wel geld over, maar staat je huis intussen wel te verwaarlozen.
Een ander deel van de € 4 miljoen wordt gereserveerd voor het zogenaamde ‘ravijnjaar’ 2026. Vanaf dan komt er minder geld vanuit het Rijk naar de gemeente. Wethouder Scheifes (GGR) hierover: ,,Als
het Rijk niet over de brug komt, hebben we een grote uitdaging. Daarom moeten we op de centjes blijven letten.”
Krol: ”Nou wethouder, u kunt beter op de miljoenen euro’s letten. Want zonder korting van het Rijk lopen we ook al in de rode cijfers vanaf 2025: 6 ton meer uitgaven dan er binnen komt, en dat structureel! Stop met het plan van een veel te duur ambtelijk ABG-paleisje bijvoorbeeld en kijk eens naar overheadkosten bij de ABG-organisatie die zo’n 10% hoger liggen dan elders. Dat scheelt jaarlijks zo’n € 3.000.000. Dit kan best flink lager zonder dat dit ten koste van de inwoners gaat. Met dergelijke onnodige uitgaven heb je geen ravijnjaar nodig om geld te kort te komen.”
Vragen/opmerkingen? Mail: [email protected]