D66 ondertekende vandaag het armoedeakkoord

We staan er vaak niet bij stil, maar veel huishoudens hebben (grote) moeite rond te komen.
Sommigen hadden het al niet breed, maar door de gestegen energie- en winkelprijzen komen steeds meer gezinnen en alleenstaanden in de problemen. De koopkracht van velen staat onder druk, al heeft de regering afgelopen jaar diverse maatregelen genomen om financiële zorgen te verzachten.
Ook de gemeente kan het nodige doen. Daarom ondertekenen veel maatschappelijke organisaties deze week het armoedeakkoord.

Beeld: D66 Gilze en Rijen

Ook huishoudens uit onze gemeente in de knel

In Nederland leven ongeveer 900.000 mensen met financiële problemen waarvan ook in onze gemeente een grote groep. Zo’n 6% van de huishoudens zit in onze gemeente op bijstandsniveau en
zo’n 8,4% (ruim 900 huishoudens in Gilze en Rijen) wordt gerekend tot de doelgroep (120% van het
wettelijk sociaal minimum).

Armoedeakkoord

Frits van Vugt, raadslid D66: “D66 heeft met anderen het initiatief genomen dat aan te gaan pakken.
Een kleine ‘schrijfgroep’, met als initiator Rob van Uden en ikzelf als medeschrijver, wil het armoedeprobleem zichtbaarder maken.
Dat leidde tot een Armoedeakkoord, dat opsomt hoe ervoor gezorgd kan worden dat niemand in armoede hoeft te raken of te blijven. Het armoedeakkoord roept op er daadwerkelijk wat aan te doen. Want dat kan best!”
Alle politieke partijen, maatschappelijke organisaties en scholen is gevraagd dit akkoord te ondertekenen, om er vervolgens de schouders te zetten onder de uitvoering.
Vandaag, 14 september is het armoedeakkoord in een bijeenkomst van veel van deze organisaties en enkele politieke partijen (naast D66 waren dat: GGR, Kern ’75, CDA en de PvdA) ondertekend door
alle aanwezige organisaties. Voor D66 ondertekende raadslid Frits van Vugt

Armoedeonderzoek wijst op tekortkomingen beleid

Inmiddels is er ook het armoedeonderzoek gehouden door de gemeente. Hieruit blijkt dat veel mensen die gebruik zouden kunnen maken van diverse regelingen, daar geen beroep op doen.
Blijkbaar zijn veel van deze regelingen nog te onbekend. Zo zijn er het jeugdfonds sport en cultuur en de mogelijkheden van stichting Leergeld, bedoeld voor kinderen in de doelgroep: tot 120% van het
sociaal minimum. Maar er ligt nu een voorstel om dat op te hogen naar 130%. D66 heeft hier al vaker voor gepleit.
Er is een meedoenregeling voor volwassenen en kinderen ten behoeve allerlei ontspanningsactiviteiten. Ook daarvan is het voorstel de doelgroep te verhogen naar 130%, en het bedrag van
€150 naar €200.
De collectieve zorgverzekering wil D66 eveneens van 110% naar 130%, zodat ziektekosten voor velen lager worden.
Volgende week maandag, 18 september, wordt het armoedeonderzoek in de commissie Samenleving
besproken.
Vragen/opmerkingen mail:
[email protected]