Bisschop de Vetplein: mooi, maar slecht ontworpen. Is gevolg van
partijgebonden “burgerparticipatie”

Voor D66 zijn burgerparticipatie en bestuurlijke openheid onmisbaar. Helaas blijkt dat het ook anders kan lopen. Namelijk als partijpolitiek wordt bedreven onder het mom van
burgerparticipatie. Hieronder een schoolvoorbeeld. Dit kan en moet anders, daar blijven we ons hard voor maken. Omdat de belangen van onze inwoners centraal staan, niet partijbelangen!

Beeld: D66 Gilze en Rijen

Partijpolitiek onder mom van “burgerparticipatie”

In 2016 had een lokale partij een idee voor het Bisschop de Vetplein in Gilze. Er werd door hen een werkgroep gevormd van “betrokken inwoners”, maar dat waren in meerderheid partijgenoten. Het waren niet de bewoners van het plein, niet de marktkooplui of
verkeersbrigadiers en ook niet mensen met een beperking (deze laatste werden pas betrokken toen het ontwerp al klaar was). Onder het mom van “burgerinitiatief” bood bovengenoemde werkgroep van de lokale partij, een ontwerpschets, getekend door een
gemeentelijk betaalde architect aan, bij hun ‘eigen’ wethouder.

Grove fouten in het ontwerp

Waarom een dergelijke aanpak niet gewenst noch slim is bleek al in 2020. Een bewoner van het plein waarschuwde de gemeente voor grote problemen in de Oranjestraat als gevolg van de geplande waterafvoer. Hals over kop paste de gemeente het ontwerp aan. De D66-fractie is deze inwoner dankbaar voor zijn alertheid en moed. Later, toen het plein werd opgeleverd, bleek het niet betrekken van omwonenden en gebruikers onhandig. De weekmarkt kan niet meer terug naar het plein. De parkeerproblemen zijn er nog steeds en
tot slot is de verkeerssituatie onveilig.

Plein blijkt ook verkeersonveilig

Omwonenden en verkeersbrigadiers maken zich zorgen over de verkeersveiligheid, met name over de autosnelheid. De vijfsprong blijkt onoverzichtelijk voor automobilisten, en oversteken levensgevaarlijk. Inmiddels hebben er al twee zware ongelukken
plaatsgevonden. De verkeersbrigadiers sloegen alarm en startten een petitie (december 2022, ook gericht op andere onveilige punten nabij die locatie) die 790 handtekeningen en een enorme steun op social media opleverden. Ook D66 steunde deze petitie. Daarna bracht
Veilig Verkeer Nederland (VVN) de verbeterpunten in kaart, die maar deels door wethouder Machielsen (Kern’75) zijn opgelost. Onduidelijk blijft waarom er geen rigoureuze maatregelen zijn genomen.

Geen open overheid

Daarnaast zijn er verkeerstellingen gedaan. Toen een omwonende van het plein onlangs vroeg naar het rapport van de verkeersmetingen kreeg hij nul op zijn rekest. Pas nadat de
bewoner de gemeenteraad per brief informeerde, kon hij de cijfers toch komen inzien. Iets dat haaks staat op de Wet Open Overheid. De gemeente moet informatie openbaar maken, ook zonder dat je hiervoor naar het gemeentehuis moet komen. Wij vinden deze gang van zaken onacceptabel en blijven ons hard maken voor ECHTE burgerparticipatie en openheid.

Reactie? Mail: [email protected]