Woonruimte voor iedereen

Het college stelt voor om de hoeveelheid te bouwen woningen te vergroten tot 1.700 à 2.200 woningen tot 2030. Op het eerste gezicht goed nieuws: er is immers een schreeuwend tekort aan betaalbare woonruimte, en de prijzen rijzen de pan uit. D66 Bronckhorst wil al langer dat de gemeente snel meer betaalbare woningen laat realiseren. Tegelijkertijd: inwoners moeten er op kunnen vertrouwen dat wat het college voorspiegelt ook haalbaar is. En dat lijkt hier niet het geval.

–   nergens is uitgewerkt hoe we zorgen dat deze woningen écht gebouwd gaan worden, gezien het tekort aan vakmensen en aan materialen,
–   nergens is uitgewerkt hoe we zorgen dat onze inwoners kans maken op de woningen,
–   nergens is uitgewerkt waarop het aantal van 1.700 à 2.200 is gebaseerd.  

D66 Bronckhorst wil realistische en goed onderbouwde plannen. Er zijn snel betaalbare woningen nodig voor onze starters op de woningmarkt. Vooral de grondprijs bepaalt de hoge huisprijzen. Als we zorgen dat de grond in eigendom blijft van de gemeente kunnen starters eerder een betaalbare woning krijgen. Verder is er gericht onderzoek nodig naar de woonwensen van onze ouderen. Misschien willen zij wel verhuizen naar een meer levensloopbestendige woonvorm. Dan komt een zogenaamde ‘verhuistrein’ op gang waardoor ook woningen beschikbaar komen voor gezinnen. 
 
Wij willen zorgen dat onze jongeren hier blijven wonen en actief kunnen zijn. Dan bereik je een bloeiende toekomst voor onze kernen en leefgemeenschappen.