Vastgesteld in de AAV oktober 2023
Bestuur afdeling D66 Westfriesland

Missie

Onze missie is het creëren van een verenigd, sterk en veerkrachtig Westfriesland

Visie

Wij vinden dat een verenigd Westfriesland het best geplaatst is om de hedendaagse uitdagingen zoals vergrijzing, energietransitie, woningnood, mobiliteit en milieuvervuiling aan te pakken. Wij zien een toekomst waarin Westfriesland als één entiteit concurrerend is op regionaal, provinciaal, nationaal en Europees niveau voor fondsen en middelen die onze regio ten goede komen. Een verenigd Westfriesland is voor ons de sleutel tot een leefbare, duurzame en welvarende regio.

Rol van het Afdelingsbestuur

Als afdelingsbestuur zijn wij de brug tussen de leden van D66 in Westfriesland en de bredere politieke arena. We organiseren ledenbijeenkomsten en -discussies, verkiezingscampagnes en afdelingsvergaderingen om de meningen en ideeën van onze leden te horen en te bespreken. Zo zorgen we voor een sterke afdeling D66 Westfriesland. Daarnaast toetsen we de uitvoering van het door de leden goedgekeurde gemeenschappelijke regionale verkiezingsprogramma en gemeentelijke verkiezingsprogramma’s, waarin de ambitie voor een Gemeente Westfriesland opgenomen. Wij vertegenwoordigen de belangen van onze leden en werken samen met hen om onze gezamenlijke doelen te bereiken.

Waarden
Eenheid: We werken samen en zijn overtuigd van de kracht van samenwerking en collectieve actie

Toekomstgerichtheid:
Wij richten onze blik op de toekomst

Transparantie en inclusiviteit:
We zijn open en transparant voor leden en niet-leden, kiezers en niet-kiezers

Welvaart & Werkgelegenheid Korte uitleg
Toerisme & Recreatie Korte uitleg
Verkeer & Vervoer Korte uitleg
Woningbouw Korte uitleg
Duurzaamheid & Natuurbeheer Korte uitleg
Bovenlokale onderwijsvoorzieningen Korte uitleg
Gezondheidszorg & Jeugdzorg Korte uitleg
Veiligheidsbeleid Korte uitleg