Schriftelijke vragen over energieverbruik zwembad Monnickendam

Volgens de zwembond KNZB moeten honderden zwembaden komende winter de deuren sluiten vanwege de stookkosten. Deze zwembaden komen in grote problemen omdat eind van dit jaar het energiecontract afloopt en een nieuw contract alleen tegen veel hogere energietarieven kan worden afgesloten.

Hoge energiekosten

Zwembaden kunnen zelf maatregelen nemen om deze stijging in energiekosten in de hand te houden, zoals de temperatuur van het zwemwater omlaag brengen of de toegangsprijzen verhogen. Ook verduurzaming wordt als maatregel genoemd. Toch heeft een aantal zwembaden aangegeven dat sluiting onvermijdelijk is.

Zwembad

D66 Waterland wil graag weten in hoeverre het zwembad in Monnickendam last heeft van de zeer hoge energiekosten. Fractievoorzitter Gerard Meij: ”Voor D66 is het ontzettend belangrijk om te weten in hoeverre de extreem hoge energiekosten het zwembad in Monnickendam raken. Mocht het zwembad in de problemen raken dan moet de gemeente wat ons betreft bijspringen.”

Schriftelijke vragen

De D66-fractie heeft de onderstaande raadsvragen ingediend:

  • Vraag 1: Wanneer loopt het energiecontract van het sportfondsenbad in Monnickendam af? 
  • Vraag 2: Wat is de verwachte stijging van de energiekosten als het contract dit jaar of later afloopt?
  • Vraag 3: Op het moment van schrijven is nog niet bekend of het Rijk de zwembaden financieel bijstaat door bijvoorbeeld een noodfonds in te stellen. De gemeente Waterland draagt jaarlijks ongeveer €80.000 bij aan het exploitatietekort van het sportfondsenbad. Bent u bereid om een hogere exploitatievergoeding beschikbaar te stellen voor het sportfondsenbad ingeval de toegangsprijzen stijgen of zelfs sluiting dreigt?
  • Vraag 4: Hoe duurzaam is het sportfondsenbad? Welke energielabel heeft het?
  • Vraag 5: Ingeval het sportfondsenbad nog geen A-label heeft, wat zijn de plannen van het zwembad om te verduurzamen? Welke rol speelt de gemeente hierin?

Vervolg

D66 Waterland ziet uit naar de beantwoording van de raadsvragen. Op basis daarvan komen we mogelijk met voorstellen om het zwembad te ontzien.