Gerard Meij

Gerard Meij - Fractievoorzitter Beeld: D66 Waterland

Gerard Meij is sinds 2014 raadslid voor D66 Waterland. Hij is ook onze fractievoorzitter.

  • 53 jaar
  • Monnickendam
  • Monnickendam
  • Hij/hem

De gemeente Waterland staat voor grote uitdagingen. Woningbouw, een nieuwe sporthal in Monnickendam, de energie- en warmtetransitie. En net als in Den Haag is ook Waterland toe aan Nieuwe Politiek. Van de beslotenheid in de achterkamers naar het open debat in de raad. Minder op de man en meer op de bal. Onze partij moet hierin het voortouw nemen.

De Lange Brug in Monnickendam. Het is de plek waar ik vlakbij ben geboren en waar ik mijn hele leven – ook nu ik bij de Middendam woon – op uitkijk. De brug is een constante in mijn leven.

De gemeente Waterland bestaat uit meer water dan land. Dit biedt mogelijk kansen voor extra woningen. We moeten creatief denken en de mogelijkheden verkennen van een woonwijk op het water.

Daarnaast kan Waterland veel meer halen uit samenwerking in de regio. Voorbeeld is de Metropoolregio Amsterdam (de MRA) waar kansen liggen op het gebied van economie en toerisme maar ook waar het gaat om behoud van landschap.

– Meer woningen voor alle doelgroepen.
– Een beter vestigingsklimaat voor ondernemers.
– Meer aandacht voor cultuur in Waterland.
                                                   

D66 staat voor mij gelijk aan jezelf kunnen ontplooien, gelijkheid voor iedereen en een eerlijke en groene wereld. Mijn eerste stem ging naar de vrijzinnige Hans van Mierlo die toen al over deze thema’s sprak.
 

Ik hou ontzettend van lezen en heb veel mooie boeken gelezen. Lastig om een keuze te maken, maar ik hou ontzettend van de boeken Jan Wolkers, Turks Fruit bijvoorbeeld, omdat hij zo beeldend schrijf over de grote dingen in het leven.

Ik ga regelmatig naar de film. De beleving in een bioscoop of filmhuis is zoveel intenser dan op de televisie.