Raadsvragen: extra zwaar beladen vrachtwagens door Broek in Waterland

Vanwege een mogelijk kwetsbaar viaduct bij de A7 mogen
vrachtwagens van 30 ton of meer hier niet meer over heen rijden. Uit inspectie is gebleken dat de steunpunten van het viaduct, waar de weg op rust, zwaar vrachtverkeer mogelijk niet kan dragen.

Rijkswaterstaat heeft daarom een omleiding ingesteld die dwars door het dorp Broek in Waterland gaat. D66 Waterland maakt zich grote zorgen over deze omleiding en de effecten daarvan.

De omleiding van Rijkswaterstaat Beeld: Rijkswaterstaat

Honderden extra zware vrachtwagens per dag

Dagelijks rijden er al duizenden vrachtwagens en zo’n 20.000 automobilisten over de hefbrug heen. Deze omleiding zorgt er voor dat er, los van al dit verkeer, nog eens honderden extra zwaar beladen vrachtwagens bijkomen.

Dorpsraad Broek in Waterland

Deze week kaartte de Dorpsraad Broek in Waterland deze verkeerssituatie al aan op NH Nieuws. D66 Waterland sluit zich aan bij de zorgen die hierover leven in het dorp. D66-raadslid en Broeker Luuk Zaal: ”De hefbrug wordt al sinds jaar en dag zeer intensief gebruikt door vrachtwagens. Met deze omleiding komen hier nog eens vele extra zwaar beladen vrachtwagens bij. Deze vrachtwagens zorgen voor nog meer opstoppingen en dragen ook niet bij aan de verkeersveiligheid bij de al zo smalle brug.”

Raadsvragen

Wat D66 betreft is het onacceptabel dat Rijkswaterstaat geen helderheid geeft over wanneer het viaduct bij de A7 weer gebruikt kan worden. Samen met PvdA en GroenLinks hebben we vanmiddag onderstaande raadsvragen ingediend bij het college van B&W.

1. Bent u bekend met deze situatie en bent u het met ons eens dat deze zeer onwenselijk is? Zo nee; waarom niet?

2. Kunt u met Rijkswaterstaat in overleg treden en aandringen op een zo snel mogelijke oplossing? Zo nee; waarom niet?

3. Kunt u bij Rijkswaterstaat aandringen op een zo concreet mogelijk tijdspad over wanneer de omleiding kan worden opgeheven? Graag ontvangen wij dit tijdspad.

4. De hefbrug in Broek in Waterland is zeer smal en de laatste weken zijn er bovengemiddeld veel ongelukken gebeurd. Kunt u in overleg treden met de provincie Noord-Holland over bebording die automobilisten wijst op deze verkeerssituatie? Zo nee; waarom niet?