D66 stelt vragen over verkeersplan tijdelijke school Broek in Waterland

Zeer binnenkort gaat de tijdelijke school aan de Van Disweg in Broek in Waterland open. Bij de tijdelijke school hoort ook een verkeerscirculatieplan. In Broek in Waterland leven er veel zorgen over de verkeersveiligheid bij het plan dat er nu ligt. D66 Waterland deelt deze zorgen.

Zorgen rondom concept verkeersplan

De fractie van D66 Waterland ontvangt veel bezorgde signalen rondom het concept verkeersplan tijdelijke school Broek in Waterland. Naar aanleiding van de gehouden informatieavond in de Broeker Kerk en het debat in de voorbereidende raad hebben wij daarom besloten om schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W.

De schriftelijke vragen die onze fractie heeft ingediend vindt u hieronder. Wij hopen dat we de antwoorden mee kunnen nemen in het debat over het verkeersplan tijdens de raadsvergadering van donderdag 12 mei.

Schriftelijke vragen

1. Kunt u aangeven wanneer u het definitieve verkeersplan gaat vaststellen?
 
2. Op maandag 25 april jl. vond er in de Broeker Kerk een informatieavond plaats over het concept verkeersplan. Tijdens de avond werden veel suggesties gedaan om het verkeersplan te verbeteren. Kunt u aangeven welke suggesties u heeft genoteerd en of u deze overneemt of niet? Graag met een korte toelichting per suggestie.
 
3. In 2019 heeft adviesbureau Goudappel Coffeng een verkeersonderzoek inclusief advies uitgebracht. Kunt u aangeven welke onderdelen van het advies (zie H4) u in uw definitieve verkeersplan heeft verwerkt en welke niet? Graag met een korte toelichting per aanbeveling.
 
4. Op welke manier en op welke termijn gaat u omwonenden en andere betrokkenen informeren over het definitieve verkeersplan?
 
5. Kunt u deze vragen voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdag 12 mei beantwoorden?