Raadsvragen besteding compensatie handhaving coronapas

Sinds vorig jaar worden ondernemers en maatschappelijke instellingen zoals horeca, sportclubs of theaters verplicht om bezoekers te controleren op een geldig Corona Toegangsbewijs (CTB, ook wel coronapas genoemd) en bijbehorend identiteitsbewijs.

De middelen worden via de veiligheidsregio verdeeld over gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Ondernemers en organisaties kunnen bijvoorbeeld compensatie aanvragen voor extra personeelskosten die zijn gemaakt of materiële kosten zoals een spatscherm bij de ingang van hun pand. D66 Waterland heeft vragen over de besteding van dit budget.

Daarom heeft onze fractie deze week de onderstaande raadsvragen ingediend:

1. Klopt het dat u middelen heeft ontvangen voor het faciliteren van en tegemoetkomen aan gemaakte kosten van bedrijven/organisaties die de coronapas moesten handhaven?
2. Hoe veel middelen zijn er via de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland beschikbaar gesteld voor Waterlandse ondernemers en maatschappelijke instellingen?
3. Kunt u aangeven op welke manier u deze middelen heeft besteed? Graag ontvangen wij ten minste een (tabel)overzicht per uitgavecategorie.
4. Zijn alle ter beschikking gestelde middelen uitgegeven aan het vanuit het Rijk en veiligheidsregio gestelde doel, namelijk ondernemers/maatschappelijke instellingen tegemoetkomen en faciliteren?
5. Klopt het dat u er, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet voor heeft gekozen om een subsidieregeling te openen waar deze Waterlanders aanspraak op konden maken? Waarom heeft u hier niet voor gekozen?

Wij kijken uit naar de beantwoording door het college van B&W.