Wonen

Geef ruimte aan nieuwe manieren van wonen en innovatieve woonconcepten.

01. Nieuwbouw in Veendam

We zien dat er na moeilijke jaren in korte tijd een heel andere woningmarkt is ontstaan. De gemeente moet hierop
inspelen door woningbouw te faciliteren waar het kan. Op deze manier kan de balans op woningmarkt hersteld worden. Inwoners moeten geholpen worden om bestaande huizen te verduurzamen (zie het hoofdstuk duurzaamheid).

02. Ruimte voor nieuwe woonvormen

D66 vindt dat nieuwe woonvormen en innovatieve woon- concepten alle kans moeten krijgen. Daarbij moet ook ruimte zijn voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Dit betekent dat een woning beter is afgestemd op de bewoner, waarmee de doorstroming wordt bevorderd. Ook als er initiatieven ontstaan op het gebied van ouderen- woonvoorzieningen – zoals een “knarrenhof” – wil D66 dat de gemeente hier ruimte voor biedt.

03. Wonen in het centrum

Veel Veendammers hekelen de leegstand in het centrum. D66 wil op voorwaarden wonen in het winkelgebied mogelijk maken. Zo ontstaat er meer leven en gezelligheid in het hart van Veendam. Op deze manier kunnen we ook op relatief korte termijn de druk op de woningmarkt doen afnemen.