D66 Veendam stelt verkiezingsprogramma 2022 – 2026 vast

D66 Veendam stelt verkiezingsprogramma 2022 – 2026 “Veendam voor iedereen” vast.

Op 20 januari hebben de leden van de afdeling Veendam van D66 het verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Het programma heeft “Veendam voor Iedereen” als titel gekregen.

Voorzitter Jeroen Koning: “Ik ben trots ophet complete en ambitieuze programma dat de leden hebben opgesteld. De kandidaten op onze lijst willen na de verkiezingen graag aan de slag met thema’s als de dienstverlening door de gemeente, duurzaamheid, sport en wonen binnen onze gemeente. Ik zie dat met veel vertrouwen tegemoet.”

Alle voor de gemeente Veendam belangrijke thema’s zijn in een apart hoofdstuk uitgewerkt en elk onderwerp kent een paragraaf waarin kort wordt aangegeven wat D66 concreet wil – concrete acties om mee aan de slag te gaan. Het programma begint met een pagina vol “speerpunten” – de voor D66 belangrijkste concrete punten. Zo vindt D66 het belangrijk dat iedereen die een vraag stelt aan de gemeente binnen 3 werkdagen antwoord krijgt en dat inwoners betere hulp krijgen bij het verduurzamen van hun huis. Verder wil D66 investeren in de schoolgebouwen van het primair onderwijs en een “Col du Langeleegte” (een berg om op te fietsen en te wandelen) realiseren op de oude vuilstortlocatie.

Lijsttrekker Hanneke Schoenmaker-Tiems: “Deze verkiezingen gaan over het zijn van een betrouwbare overheid, het realiseren van betaalbare woningen, het creëren van een groene en veilige omgeving en het laten bruisen van ondernemend en cultureel Veendam. Het programma gaat over de komende raadsperiode, maar óók over de toekomst, voor de volgende generaties. Ons hele programma gaat over duurzaamheid, vrijheid en kansengelijkheid. Voor iedereen.”