Beëdiging Liesbeth Vlietstra-Wouterse als steunfractielid van de D66 Schagen

Afgelopen dinsdag 19 september tijdens de vergadering van de gemeenteraad is Liesbeth door de voorzitter beëdigd als steunfractielid voor onze fractie in de gemeenteraad.

Zij vervangt Hanneke Toorenent die om persoonlijke redenen haar werkzaamheden voor de steunfractie heeft moeten stoppen. Liesbeth heeft een “berg” aan politieke ervaring waar wij dankbaar gebruik van gaan maken. Zij vertegenwoordigt D66 al enige tijd in de Regionale Raadscommissie en zal zich in de steunfractie met name op het sociale domein richten, samen met Jolande van Opbergen.

Liesbeth Vlietstra-Wouterse - Liesbeth is door
de voorzitter beëdigd als steunfractielid voor onze
fractie in de gemeenteraad. Beeld: Frans Jansen