Windbeleid in Overijssel

In de Provinciale Statenvergadering van 21 juni is door diverse fracties een motie vreemd ingediend met het onderwerp windbeleid. De fractie van D66 Overijssel steunt deze motie vreemd niet.

Definitief windbeleid

Gemeenten moeten over tien dagen hun windbeleid definitief afronden; twee jaar geleden hebben ze hiervoor de opdracht gekregen. De gemeenten van Overijssel werken samen binnen het RES Regionale Energie Strategieën. Het plaatsen van zonnepanelen en windmolens is geen sinecure; veel inwoners, beleidsmakers en investeerders zijn hierbij betrokken.

In Nederland is volgens kenners en netwerkbeheerders een ideale energiemix van 40% zon en 60% wind wenselijk. Dit om de energieopwekking zo continu mogelijk te houden en piekbelasting en bufferproblemen voor te zijn. Op lokaal niveau zijn er al veel initiatieven en coöperaties bezig met het oprichten van windmolens en zon-op-dakprojecten.

Onredelijk laat

Tien dagen voor het definitief vaststellen van het windbeleid dienen enkele fracties van de PS van Overijssel een motie in met verdiepende eisen. Ongeacht de redelijkheid van deze eisen, vindt Statenlid Niels van Elk een verandering van de spelregels tijdens het spel een signaal van onbetrouwbare politiek. Eisen als clustering van molens en 50% lokaal eigendom en bescherming van het landschap klinken vriendelijk, D66 Overijssel is inhoudelijk ook niet tegen deze eisen. Maar deze extra kaders zijn onredelijk laat om nu toe te kennen. Het doorkruist en frustreert de inspanningen van de gemeenten en zal vooral ook erg vertragend werken. De urgentie van het klimaatprobleem moet door Provincie Overijssel worden erkend. Het is niet in het belang van toekomstige generaties boeren en natuurliefhebbers om te vertragen in de energietransitie die hoognodig is.

  • Stemmingsuitslag is terug te vinden op de website van de Provincie