Niels van Elk

Niels van Elk - Beeld: D66 Overijssel

“Landbouw en natuur door één deur” 

  • Enschede

Niels van Elk werkt als dierenarts voor gezelschapsdieren in Enschede en Boekelo. Daarnaast is hij adviseur voor dierentuinen, een opvangcentrum voor gestrande dolfijnen en de Nederlandse overheid op het gebied van zeezoogdieren. Daarnaast beoordeelt hij dierenwelzijn in dierentuinen voor een internationale organisatie en is betrokken bij natuurbehoudprojecten voor bedreigde kunst en rivierdolfijnen.

Hij groeide op in Diepveen en woont momenteel in Enschede. Zijn trigger om zich aan te sluiten bij D66 ontstond in 2002, ten tijde van de opkomst van Pim Fortuyn: “Ik vond dat D66 het meest zinvolle tegenwicht bood, op een bedachtzame manier. Met reële oplossingen voor ingewikkelde vraagstukken en met oog voor de menselijke aspecten.
In die periode was ik nog niet intrinsiek gemotiveerd om zelf iets te doen in de politiek. Daarom was ik in de eerste jaren alleen lid. Ik deed o.a. bij het Dolfinarium Harderwijk onderzoek naar de menselijke invloed op dieren. Het leefgebied van dieren staan immers onder zware druk door menselijke activiteiten. Mensen dragen bij aan de afbraak van de natuur. Daar iets aan kunnen doen, dat motiveerde mij. Zo belandde ik o.a. in het bestuur van een Enschedese energiecorporatie. Vanuit mijn politieke interesse wilde ik graag wat breder kunnen kijken, dus meer vanuit een helicopterview maar toch verbonden aan de praktijk. Het is interessant om met zoveel verschillende mensen contact te hebben. Echt mee te kunnen denken en mee te mogen beslissen. Ik vind veel beleidsterreinen interessant, zowel cultuur en mobiliteit als natuur.

Mijn ouders waren klassieke liberalen. VVD’ers die vonden dat de overheid meer afstand moest nemen en ieder zijn eigen ding moest laten doen. In mijn jeugd speelde ik veel buiten, ik bouwde hutten en had alle ruimte om me heen. Het leek alsof je kon doen wat je wilde. Een heerlijk gevoel van vrijheid. Mijn studie in Wales (zeebiologie en oceanologie) heeft me vervolgens wel echt gevormd. Ik leefde daar in een uithoek van de wereld, begin jaren 80. Het leven was er best rauw. Het was de tijd van de Britse mijnstaking. En contact met het thuisfront was alleen mogelijk met vijfpennymuntjes in een telefooncel en een krakende telefoonlijn.
Dat vrijheidsgevoel van vroeger gun ik iedereen en dat wil ik graag meenemen in mijn werk in de Staten: respect en ruimte voor iedereen.

Het is misschien cliché maar ik vind Jan Terlouw nog steeds een van de meest inspirerende rolmodellen. Zijn humor, charme en scherpte zijn ongekend. Tegelijkertijd blijft hij altijd bedachtzaam en rationeel in zijn besluiten, passend bij een natuurkundige. Hij bedreef op een verstandige, rustige en bescheiden manier politiek. Niet confronterend maar wel duidelijk en inspirerend. Als ik daar iets van kan meenemen zou dat geweldig zijn.
 
Hoog-over vind ik dat we allemaal een voorbeeld kunnen nemen aan Nelson Mandela. Het is zo bijzonder hoe hij in een vijandig klimaat toch de verbinding wist te leggen en het belang van zijn land boven zijn eigen behoeftes te stellen. Dan toon je pas echt leiderschap , zonder je te laten leiden door emoties.

Dat hoop ik dus te leren de komende jaren. En nog veel meer, want ik begin net. Hoe treed je effectief op in de Staten? Wat kan ik leren van mensen met andere gezichtspunten? Ik stel me graag open voor mensen die een andere mening hebben. Ik ben ervan overtuigd dat in de basis iedereen gelijk is. Ik hoop dan ook goed te leren luisteren en constructief samen te werken met de mensen om mij heen.
En wat ik kom brengen is mijn kennis over de natuur. Want de natuur in Overijssel is het meer dan waard om te koesteren. Het blijft een uitdaging om landbouw en natuur samen ‘door een deur’ te krijgen. Ik zet me graag in om de natuur niet achter te stellen, die moet ‘mee door de deur’. Graag kijk ik in alle redelijkheid of iets klopt of deugt. En geef mijn eerlijke mening als ik vind dat dat niet het geval is.
In mijn vrije tijd houd ik me bezig met o.a. wandelen, koken, fietsen en karate. Alles op een redelijk kalm niveau, passend bij mijn leeftijd en ambitie.”

Niels is getrouwd en heeft drie kinderen.