Staan we schouder aan schouder in Overijssel?

Er is een coalitie in Overijssel. En het is best een bijzondere samenstelling: BBB, VVD, SGP, PvdA en Groen links gaan besturen. Samen. En ‘schouder aan schouder’. Een brede coalitie met 30 zetels. Vanavond, op 6 juli, werd het coalitieakkoord gepresenteerd. Na vier maanden gesprekken en onderhandelen wil men het echt samen gaan doen, naast elkaar. De negen partijen die niet aan tafel zaten kregen het akkoord op de valreep voor de perspresentatie toegestuurd. Onze eerste reactie, na het vlot doorgelezen te hebben:

‘Schouder aan Schouder’
Dat is de titel van het nieuwe coalitieakkoord. Bij de inhoudsopgave staat regelmatig het woord ‘ons’ voor de thema’s. Credo’s als ‘samen doen’ en begrippen als ‘transparantie’ komen in het akkoord heel vaak terug. Laten we op dit moment het maar even positief bekijken.

Onze fractievoorzitter Renilde Huizenga in een eerste reactie: ”Allereerst is het positief dat deze partijen eruit zijn gekomen. Blijkbaar is het gelukt om te verbinden en overeenkomsten te vinden. Precies wat wij ook nastreven. Die koers sluit naadloos aan bij onze wensen. In de campagnetijd stonden de coalitiepartijen nog lijnrecht tegenover elkaar. Nu ligt er een akkoord met als titel ‘Schouder aan schouder’. Dat is best bijzonder. Of hun eigen achterban daar tevreden over is, dat is echt afwachten.”

Containerbegrippen
Huizenga boog zich ook over de verkiezingsprogramma’s en checkte de media. Ze constateert: “Ik zie ook heel veel zaken niet terug waarmee kiezers zijn binnengehaald. Door in interviews uitspraken te doen of door hetgeen in hun verkiezingsprogramma’s stond. Dat is opvallend. Het lijken dus veel mooie woorden met weinig heldere keuzes. Bij de bestuursstijl zie ik veel containerbegrippen en bij werkwijze staat letterlijk: ‘Samenwerken is samen werken. Het gaat dus niet vanzelf. De kracht van samenwerking is enorm groot. Alleen samen kunnen we en willen we de opgaven realiseren. We werken daarom aan goede en open relaties in Provinciale Staten, met onze medeoverheden, samenwerkingspartners, maatschappelijke organisaties en inwoners.’

Financiën
Wat ons betreft een werkwijze waar je niet tegen kan zijn. Het valt me op dat een belangrijk onderdeel als financiën echt minimaal is uitgewerkt. Wij zien wel ruimte voor concretere uitwerking,
maar dat moet dan nog volgen. Misschien moet ik nog wat beter tussen de regels doorlezen.”

Onze uitgebreidere reactie volgt uiteraard woensdag 12 juli tijdens het debat. Dan zal de fractie van D66 zeker vragen om meer duidelijkheid. Ook over het samen doen, het schouder aan schouder staan. Vooralsnog: de woorden en plaatjes in het akkoord zijn mooi.