Renilde Huizenga
Fractievoorzitter
en statenlid

Beeld: Reclamemakers

“Geen plaats voor onrecht en bureaucratie”

  • 53 jaar
  • Friesland
  • Zwolle

Dat is het motto van Renilde Huizenga (1970). Ze groeide op in Friesland, studeerde Bedrijfskundig management in Groningen en reisde de hele wereld over. Ze woonde en werkte in o.a. Amsterdam, maar ook in Afrika, was buitensportinstructrice, skilerares en verzorgde de inkoop voor hotels en avontuurlijke rondreizen. Daarna specialiseerde ze zich in projectmanagement, omgevingsmanagement en communicatie.
Inmiddels woont ze alweer tien jaar in Zwolle en voelt zich echt thuis in Overijssel.

Renilde: “Ik sta met beide benen op de grond. Door alles wat ik heb gezien, kan ik prima relativeren. We zien niet altijd meer hoe goed we het in Nederland hebben. Natuurlijk kunnen er dingen beter, en daar moeten we ook voor open blijven staan. Ook is het makkelijk om vanaf de zijlijn commentaar te geven op alles wat niet goed gaat. Je hebt pas recht van spreken als je zelf probeert iets te ondernemen. Ik besefte op enig moment dat, als ik meer invloed wilde hebben op alles wat er beter kan in dit land en in onze provincie, ik iets in de politiek moest gaan doen.”
Ze typeert zichzelf als ‘nuchtere Friezin’:”Ik kan slecht tegen onrecht. Als kind stond ik al bekend om mijn ‘dat is niet eerlijk!’ – uitspraken.

“Ik koos bewust voor D66. De sociale én liberale basis van de partij past bij mij. Vooral de twee richtingwijzers: ‘vertrouw op de eigen kracht van mensen’ en ‘koester de grondrechten en gedeelde waarden’ spreken mij aan. Maar D66 past ook vooral bij Overijssel. En dat is het belangrijkste: het gaat niet om mij, maar om de inwoners van de provincie. Ik hou van Overijssel: de diversiteit aan mooie steden met traditie en cultuur (Hanze) en in combinatie met natuur en water spreken mij aan. Ik ben opgegroeid met water en natuur. Speelde als kind altijd buiten, op en in het water, en sportte veel. Ik ben dus zowel een stadsmens als een buitenmens.”

“In mijn portefeuille mag ik bestuur en financiën doen. Daarnaast houd ik me bezig met ruimte en water. En uiteraard sport. Ik weet hoe belangrijk sport kan zijn voor je gezondheid en maak me wel eens zorgen als ik zie hoe weinig de jeugd beweegt.
Wat ik achter hoop te laten? Ik hoop bij te kunnen dragen aan de verbinding tussen politiek, overheid en inwoners. Door op verschillende manieren samen te werken en samen te komen. Dat kan ook in kleine initiatieven zitten met een groter doel, bijvoorbeeld voor het behoud van natuur en omgeving. Ik kan slecht tegen bureaucratie en streef ernaar dat inwoners een grotere rol krijgen in de planvorming op provinciaal niveau.
Het gedachtengoed van Nelson Mandela spreekt mij enorm aan. Hij was pas een echte verbinder. Ik was bij zijn speech in 1994 in Kaapstad, een historisch moment. Al realiseerde ik mij dat toen nog niet. Je kunt pas echt vrij zijn als je kunt vergeven, kan omdenken en het positieve weet te omarmen. Een enorm inspirerende man, wiens boeken met levenslessen ik graag lees.”

Renilde Huizenga is goed ingewerkt en heeft zich inmiddels in vele rollen binnen de provincie laten zien. Ze valt op door haar talent om politieke verschillen te overbruggen en zo voor inwoners het hoogst haalbare te realiseren. Ze is nuchter en kalm, maar ze zit ook vol ideeën en ambitie. Haar doel is om de verbinding binnen en buiten de fractie te vergroten:Ik wil inspireren tot omdenken met realisme, gebaseerd op respect en vertrouwen. Dat past ook bij mij als persoon. Voor D66 Overijssel gaat het nu nog om het realiseren van punten uit ons verkiezingsprogramma. Maar we gaan ook aan de slag met een nieuw verkiezingsprogramma. Daarom horen we graag van leden wat ze wensen voor Overijssel.”

In de Staten blijft ze haar portefeuilles Ruimte en Water en Bestuur en Financiën behouden. Renilde omschrijft zich als: “nuchter, maar vol ideeën, ik wil me inzetten voor meer heldere taal en vooral luchtigheid in het debat. Humor is te belangrijk om niet serieus te nemen en het verkleint de afstand tussen politiek en mensen.

“Koesteren wat we hebben, maar om je heen blijven kijken hoe het beter kan. En gelijke kansen voor iedereen.”