“wat een warm bad”

Het statenlidmaatschap is nu een kleine maand oud en er is tijd voor een eerste reflectie.
Kort en bondig: “wat een warm bad”.

De provincie voorziet in een uitgelezen inwerkprogramma waarbij het accent ligt op zowel kennismaking met de hoofdossiers voor het provinciale bestuur alsmede het kennismaken met de
overige statenleden.

Alle lof voor het geboden programma. De inwerkdagen en het startweekend zijn enorm plezierig en geven echt wat ze beogen, kennis over dossiers en mensen. Met name het laatste acht ik van groot belang. De standpunten lopen behoorlijk ver uiteen en om constructief te kunnen samenwerken is het nodig om altijd de mens achter de boodschap- te blijven zien. “Ik weet van wie het komt” maar
dan in positieve zin! Zeer goed om dit aan te pakken voordat het spel in de politieke arena is begonnen.

De startdagen vinden plaats op locatie in de provincie en zeer tastbaar worden voorbeelden gegeven van wat provinciaal beleid kan betekenen. Zo zijn er windmolens, een energy hub en een mestvergister in Deventer bezocht en hebben we op locatie op de Sallandse heuvelrug gezien welke problemen er zijn in het beheer van onze natuurlandschappen.

We zijn halverwege, de eetlust is meer dan gewekt. Ik zie met groot enthousiasme vooruit naar het overige inwerkprogramma!

Democratische groet,
Niels van Elk