Gast van de Staten

Enkele kandidaat-statenleden en een gast waren vandaag te gast op het Provinciehuis. Renilde Huizenga, Wybren Bakker en Peter Schouten vertelden hen over het werk van PS en ze woonden een deel van de PS-vergadering bij. Mooie eerste indrukken!

De provincie is de hoogste democratisch gekozen volksvertegenwoordiging in de regio. De provincie heeft een steeds meer cruciale rol in het realiseren van landelijk en bovengemeentelijk beleid, zoals de RES-doelstellingen, woonopgave, (her)ontwikkelen van industrieterreinen en het openbaar vervoer.