PS 21 juni | Last update today at 17:27 hour

Provinciale Statenvergadering 21 juni

Natuurmomenten heeft voorafgaande aan de PS van Overijssel de Statenleden een petitie aangereikt met de oproep de toegankelijkheid van water voor iedereen prioriteit te houden. Aandacht voor watermanagement en schoon drinkwater zijn actueel in deze tijden van droogte. Fractievoorzitter Huizenga heeft binnen een latere discussie over PPLG hier een terugkoppeling gegeven.

Enkele voorgangers van de huidige Statenleden hebben in hun termijn een initiatiefvoorstel ingediend. De Statenleden gaan aan het einde van de vergadering hierover stemmen. In het initiatiefvoorstel staan het Bindend Correctief Referendum centraal. Bij een goede democratie hoort de inwoners betrokken te worden bij belangrijke vraagstukken. Dit voorgestelde instrument zal dienen als een soort handrem. Binnen vier weken na een besluit van PS mogen inwoners met 1000 steunbetuigingen over een onderwerp een referendum aanvragen aan de daarvoor betreffende commissie. Uitslag wordt vervolgd.

De Statenleden hebben afgelopen dagen zich gebogen over de jaarstukken en ontwerpbegrotingen van diverse projecten en programma’s van de Provincie. Financiën zijn vaak een stevig onderdeel van een Statenlid, maar controle hierop is het instrument van de PS om de uitvoerbaarheid en werkbaarheid van de Gedeputeerden te controleren.

Beeld: Nanda Jansen

De N760 tussen IJsselmuiden en Genemuiden wordt momenteel verbeterd. De ondergrond schijnt echter zwakker te zijn dan in eerste instantie vastgesteld. Het veendijk klinkt in. De Provincie gaat dan ook de extra kosten van €1,4 miljoen bijleggen om de rehabilitatie van de N760 te kunnen voltooien. D66 Overijssel diende in de PS van 21 juni mede een motie in met het voorstel het desbetreffende stukje weg na herstel de maximale snelheid te verlagen naar 60 km/u. Een lagere snelheid past bij de verkeerintensiteit en past bij een veilig en duurzaam beleid. Het grote bijkomende voordeel is dat de uitvoeringkosten met ongeveer €1 miljoen euro bespaard kan worden.
Uitslag van de stemming volgt.

Gedeputeerden hebben een brief ingediend met het voorstel PPLG waar twee jaar aan is gewerkt samen met veel inwoners en belanghebbenden. De Statenleden mogen in de PS hun mening hierover geven en eventuele wijzigingen voordragen. D66-voorzitter Huizenga stelt dat vooruitgang samenvalt met samenwerking.

Ik geloof erin dat wij in Overijssel met koplopers en positieve mensen het voorbeeld kunnen zin om vooruit te komen in het belang van ons allemaal.

Renilde Huizenga

Op de agenda staat ook een motie vreemd van andere fracties. Over tien dagen moeten gemeentes het definitieve windbeleid overdragen, maar er wordt op het laatste moment geprobeerd de kaders hiervoor te wijzigen. Statenlid Niels van Elk geeft zijn mening hierover door kritische vragen te stellen en een stemverklaring af te geven. Lees hiervoor het nieuwsbericht.

Fractievoorzitter Renilde Huizenga sluit de PS-vergadering af met een motie vreemd over een openbare vragenuurtje waarbij Statenleden kennis kunnen maken met de kandidaat Gedeputeerden.
Ook hiervoor volgt de stemming later.