Inbreng Henri Mors in de raadscommissie over de verkeerstructuur in het centrum van Ommen.

Meneer de voorzitter,

Als woordvoerder van D66 heb ik in de commissievergadering van 21 maart het probleem bij de pareergelegenheid op de Markt aangekaart. Ik heb de portefeuillehouder via de griffie gevraagd of er ergens anders in Nederland een minimum parkeertijd is ingevoerd. Pas vanmiddag heb ik hier antwoord op gekregen en het antwoord is nee. Er is geen exact voorbeeld van een vergelijkbare situatie waarin alleen een minimale parkeertijd is ingevoerd. Er zijn wel een drietal voorbeelden gegeven van parkeergarages waar betaald moet worden.  Maar dat is hier in Ommen niet van toepassing.

In de commissievergadering heb ik geschetst dat het realistisch zou kunnen zijn dat automobilisten met elkaar op de vuist gaan omdat de één de doorgang van de ander blokkeert. Zijn wij dan nog wel die vriendelijke gastvrije gemeente? Welk beeld roepen we op bij onze gasten? Maar het wordt eigenlijk nog erger en gevaarlijker dan ik in de commissievergadering al heb geschetst. Bijvoorbeeld, Een automobilist rijdt vanaf de brug naar de parkeerplaats op de Markt. Er zou nog plaats zijn volgens het peperdure digitale bord! Hij constateert echter dat sommige auto’s zo slordig zijn geparkeerd dat er geen bruikbare parkeerplaats meer is. Frustratie alom. De frustratie wordt nog eens gekwadrateerd omdat deze automobilist ziet dat er wel vele vrije parkeerplaatsen zijn op het overloopterrein aan de andere kant van de slagboom. Maar daar mag hij niet naartoe omdat hij nog geen 10 minuten op de Markt heeft rondgedwaald! Op de terugweg ziet hij de ook al overvolle relatief kleine parkeerplaats aan de Coevorderweg. Om dan toch op dat overloopterrein te komen moet hij, via de Coevorderweg, Slagenweg, Balkerweg,  Schurinkstraat, Chevalleraustraat, Danteweg en de Varsenerdijk naar dat overloopterrein. Of illegaal parkeren half in de bermen waar we het niet willen en niet veilig is. Meneer de voorzitter, mijn Garmin navigatiesysteem heeft uitgerekend dat de route om vervolgens netjes om te rijden 5,5 km is en het 13 minuten in tijd kost. Ik snap de frustratie die gaat komen. Meneer de voorzitter, ik heb in 2019 in deze zaal al gesteld dat er geen gevaarlijker automobilist is dan een gefrustreerde automobilist.

Waar zijn wij mee bezig? En hoe moet een BOA in het Duits of in het Pools uitleggen dat hij 5,5 km moet omrijden om op een parkeerplaats te komen die hij kan zien die slechts 50 meter ver is?

Meneer de voorzitter, het zal duidelijk zijn dat D66 tegen dit voorstel zal stemmen omdat het geen oplossing is voor het autoluw maken van het centrum van Ommen en de verkeersveiligheid te bevorderen. Dat was de opdracht aan het college. D66 voorziet dat met dit voorstel dat doel niet wordt bereikt. Gefrustreerde automobilisten, sluipverkeer door het centrum, het perfecte scenario voor ongelukken. En wat dacht u van alle snelle doorstekende fietsers niet te vergeten. Ze fietsen nu al tussen de terrassen door omdat samen met de automobilisten niet veilig is. Verwacht u dat de gefrustreerde automobilist nog rekening gaat houden met de gefrustreerde fietser en andersom? En hoe veilig is het nog op het terras met onze spelende kinderen naast als die gefrustreerde weggebruikers op die paar meter Vechtkade?

Meneer de voorzitter, wij begrijpen ook dat er wat gedaan moet worden aan de huidige situatie en wij begrijpen ook dat we nu eens een daad bij ons woord moeten zetten. Er moet wat veranderen aan de aanhoudende drukke verkeersstroom door Ommen. Een mogelijke ontlasting zou een zuidelijke ontsluiting zijn. Hier is al vaker over gesproken alleen wordt er naar ons idee geen serieus gesprek over gevoerd. Toen de weg naar/van Den Ham vorig jaar een korte periode gesloten was, was er overduidelijk minder doorgaand verkeer door Ommen. Meneer de voorzitter, tot op heden hebben wij niet meer dan een terugkoppeling gehad van de portefeuille houder dat zij ‘in gesprek’ is met de gedeputeerde Martijn Dadema van de provincie over de mogelijkheid van een ontsluiting.   Waar heeft de portefeuillehouder ons in dit huidige plan serieus gehoord en waar is de hardere onderzoeksvraag gebleven om dit regionale doorstroomprobleem verder te onderzoeken in regionale oplossingen?

Het is fijn om al gehoord te hebben dat onze collega’s van de coalitiepartijen hebben ingezien dat de Coevorderweg ‘gewoon’ een 50km weg moet blijven. Vanuit D66 hebben wij hier altijd al voor gepleit en zien graag in de plannen een prettige doorstromende, maar geen racebaan, randweg.

Ik roep mijn collega raadsleden op om serieus te kijken naar deze onveilige en dure plannen. Durven jullie als deze plannen tot uitvoer zijn gebracht en is gebleken dat het toch een debacle is geweest, straks recht in de spiegel aan te kijken en dan nog steeds zeggen “dat heb ik goed gedaan”?

Welk raadslid durft straks onze inwoners en ondernemers recht in de ogen te kijken omdat hij of zij heeft ingestemd met een voorstel waarbij we weer miljoenen van onze inwoners in het putje gooien voor iets waarvan we weten dat we er later spijt van krijgen.

Tot slot, wij willen constructief en positief meewerken aan een oplossing voor de Vechtkade en Julianatraat. Maar dit voorstel is niet de oplossing.