Voorzieningen, verkeer, veiligheid en vestigingsbeleidD66 wil graag vooruit door:

Het versterken van de leefbaarheid van Haaksbergen, inclusief de kleine kernen, door verbetering van het woonaanbod. Daarbij willen we
o aantrekkelijker worden als woongebied voor mensen die in de Twentse steden werken.
o rekening houden met de ouder wordende bevolking (o.a. sociale contacten en langer thuis wonen);
o aandacht voor specifieke ontwikkelingen voor de jeugd (o.a. jongerenhuisvesting);
• De instandhouding van het huidige hoge voorzieningenniveau (winkels, sport en cultuur);
• De Markt inrichten als centrale ontmoetingsplek en kloppend hart van het dorp

Zie voor meer informatie ons verkiezingsprogramma.