Onderwijs

D66 blijft zich sterk maken voor:
• Het Assink Lyceum blijft in Haaksbergen gevestigd als toekomstbestendige voorziening voor voortgezet onderwijs.
• Het behoud van goed en toegankelijk openbaar basisonderwijs.
• De invoering van een kind pakket voor kansarme kinderen.
• De goede afstemming tussen (jeugd)zorg en schoolzorg voor kinderen met een zorgvraag.
• Betere kansen voor schoolverlaters door samenwerking met ROC en Werkplein.
• Het nauw samen laten werken van onderwijs met Noaberpoort-partners, jeugdgezondheidszorg en (jeugd)politie.

D66 wil graag vooruit door:
• Het scheppen van randvoorwaarden voor beter onderwijs:
o jongeren verlaten school mét een diploma (o.a. door het voorkomen van schooluitval) en zijn klaar voor de arbeidsmarkt.
o Als uitgangspunt voor jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs te nemen dat een toekomstige werkplek in Haaksbergen voorhanden is.
• Verbetering van het leefklimaat en de veiligheid op school. Daarvoor hebben we nodig:
o duurzame schoolgebouwen;
o een optimaal binnenklimaat, waarvan de ventilatie coronaproof is;
o groene buitenspeelplaatsen ;
• Het bevorderen van samenwerking tussen scholen, bedrijfsleven en andere organisaties/instellingen;
• Het inrichten van scholen als een voorziening voor de omringende wijk (wijkactiviteiten, ontmoeting, kinderopvang en eventuele zorg in de school);
• Het stimuleren van initiatieven gericht op digitale vaardigheden bij ouderen;
• Het herhuisvesten van scholengemeenschap Het Assink Lyceum door nieuwbouw bij locatie Park Scholtenhagen.