Wat wil D66 Bronckhorst:

1. Wij willen een gemeente die met onze inwoners samenwerkt vanuit gelijkwaardigheid. Soms betekent dat aanjagen, vaak betekent dat actief ondersteunen. Het betekent dat we een deel van de keuzes – HOE we dingen bereiken – over durven te laten aan onze inwoners.
 
2. Beleid komt nu in kleine stukjes tot stand. Een totaaloverzicht ontbreekt van wat voor een gemeente wij willen zijn, in een wereld die razendsnel verandert. Wij willen met onze inwoners een samenhangend beeld ontwikkelen over hoe wij Bronckhorst over 10 jaar zien. Het gemeentelijk bestuur kan dan projecten en initiatieven aanjagen die bijdragen aan dat gezamenlijk beeld. 
 
3. D66 Bronckhorst wil met alle inwoners werken aan dorpskernen waarin leefbaarheid, welzijn en naoberkracht vanzelfsprekende kernwaarden zijn. Een samenleving maak je samen! 
 
4. De gemeente heeft invloed op heel veel zaken in jouw dagelijkse leefomgeving. Daarom willen wij een gemeente die zich bewust is van haar rol. Geen gemeente die alles bepaalt en voor jou beslist, wél een gemeente die regie neemt, meedenkt en meewerkt. Slagvaardig, transparant en aanspreekbaar.
 
5. Wij willen snel en met daadkracht aan de slag om betaalbare woonruimte te realiseren voor onze jongeren, starters en senioren die kleiner en levensloopbestendig willen gaan wonen. Deze extra woonruimte willen wij realiseren in of aansluitend aan de bebouwde kom.
 
6. D66 Bronckhorst staat voor een andere kijk op de openbare ruimte en ons buitengebied. De bebouwde kom is allereerst om te wonen en te leven. Het buitengebied is er vooral voor onze voedselvoorziening, voor natuur en om te genieten van het landschap en de vele recreatieve mogelijkheden. 
 
7. In het sociaal domein willen wij gerichte hulpverlening: inzet op de menselijke maat. Wij staan voor nieuwe en aanvullende manieren om moeilijk bereikbare groepen te ondersteunen, zoals mantelzorgers, laaggeletterden en mensen met problematische schulden. 
 
8. D66 Bronckhorst staat voor duurzame energie van, voor en door onze inwoners. Met elkaar willen wij zorgen voor het opwekken van duurzame energie voor ons eigen energiegebruik (in en om onze woningen en voorzieningen). Bij de verduurzaming van onze woningen zorgen we voor een aanpak die start bij onze inwoners en waarin iedereen mee kan doen.
 
9. Scholen en onderwijs zijn een spil in onze gemeenschappen. Daarom willen wij investeren in de verbinding tussen scholen en ons verenigingsleven: wij gunnen ieder kind om in aanraking te komen met sport, muziek en verschillende vormen van cultuur.
 
10. D66 Bronckhorst wil een gemeente die transparant en navolgbaar is. Daarom willen wij investeren in de mensen die werken op het gemeentehuis en de communicatie met de inwoners sterk verbeteren. Hierdoor kunnen we werken aan een gemeente die nakomt wat wordt beloofd.