Veiligheid en terugdringen ondermijning

Bronckhorst maken we samen veilig door goed naoberschap 
 

Wat zien we gebeuren?

Bronckhorst is een veilige gemeente. Dat blijkt uit de cijfers over incidenten zoals diefstal en over ons gezamenlijke gevoel van veiligheid. Tegelijkertijd gebeuren er ook in onze gemeente zaken die schadelijk zijn voor dat gevoel van veiligheid. Denk aan de drugslaboratoria die door criminele organisaties zijn opgezet. Ook in onze mooie Achterhoek is de tendens aantoonbaar dat de onderwereld zich wenst te mengen met de bovenwereld.

Wat willen we?

Kies je D66 Bronckhorst dan kies je allereerst voor preventie en als dat niet werkt, stevig handhaven. In die volgorde. Veiligheid is namelijk gebaat bij gezonde en sterke gemeenschappen waar mensen elkaar kennen en wat voor elkaar over hebben. Samen met inwoners neemt de gemeente de verantwoordelijkheid om de veiligheid in de buurten te verbeteren. Dat heeft namelijk ook met de inrichting van uw buurt te maken: een fijne woonomgeving is ook een veilige woonomgeving. 

We zorgen via ons sloopfonds dat leegstand vermindert waardoor criminelen geen kans krijgen om op die plekken activiteiten te ontwikkelen die het daglicht niet kunnen verdragen.

Wat gaan we doen?

Gewoon veilig
·       D66 Bronckhorst zet in op meer zichtbaarheid van de politie in elke kern. Betere aanrijtijden horen daarbij. Daarnaast is voor elke inwoner duidelijk wie de aanspreekbare wijkagent is. Via WhatsApp buurtpreventie is dat nu maar ten dele geregeld.

·       Door een andere aanpak van mobiliteit vergroten we de veiligheid in het verkeer voor fietsers en wandelaars.

·       Een actief beleid gericht op effectieve ondersteuning van gezinnen die veel belemmeringen ondervinden zorgt ook voor het zoveel mogelijk voorkomen van huiselijk geweld en dus voor meer veiligheid achter de voordeur.

·       Ook veiligheid met betrekking tot acute gezondheid is van groot belang, zo moet de gemeente de regierol houden voor een fijnmazig netwerk van hartdefibrillatoren.
 
Ondermijning
·        Door leegstand zichtbaar te maken worden deze panden onaantrekkelijk voor criminaliteit. Wij beperken langdurige leegstand via het sloopfonds. Daarnaast wil D66 Bronckhorst waar mogelijk andere invulling geven aan lege kantoor- en industriegebouwen. 

·        De gemeente begeleidt stoppende agrariërs actief om tot een nieuwe invulling van het terrein van het boerenbedrijf te komen en zo het risico op ondermijning te verkleinen.

·        D66 Bronckhorst ondersteunt het legaal telen van wiet. Dit is onderdeel van de aanpak om illegale praktijken in het buitengebied tegen te gaan. 

·        Wij zien dat het criminaliteitsprobleem is verschoven van de ontwikkeling van wiet naar XTC en zogenoemde designerdrugs. D66 Bronckhorst wil dat de gemeente actief het gesprek aangaat met eigenaren van panden wanneer er sprake is van langdurige leegstand die crimineel handelen mogelijk kan bevorderen. 

De burgemeester legt regelmatig verantwoording af aan de raad over het gevoerde veiligheidsbeleid en de opstelling binnen de Veiligheidsregio. Dit geldt ook voor de samenwerking met aangrenzende gemeenten, zowel in Nederland als in Duitsland.