Martin Fröberg

Martin Fröberg - Commissielid Beeld: Simon Schutter

Als raadslid wil ik me inzetten voor het realiseren van meer betaalbare woningen voor onze jongeren, jonge gezinnen en senioren die naar een meer behapbare woning willen doorstromen. Daarnaast wil ik zorgen dat ons bedrijfsleven in Bronckhorst een florissante toekomst tegemoet kan zien. Waarbij ik in het bijzonder ook veel kansen zie voor ondernemers in de toerisme- en recreatiesector.
 
Onze ondernemers behoren tot de meest vindingrijke van het land. Wonen, werken en leven horen bij elkaar. Onze MKB’ers zijn op zoek naar werknemers die helaas door de hoge woningprijzen Bronckhorst worden uitgejaagd. Hierdoor komt vervolgens ook ons belangrijke verenigingsleven in problemen. Dat wil ik graag voorkomen. Doel: onze 44 kernen een levenslustig toekomstperspectief geven. 
 
In mijn leven heb ik mij altijd lokaal ingezet voor de samenleving. Vanaf 2019 heb ik met de fractie meegelopen, sinds februari 2021 als commissielid. Mijn voelsprieten staan altijd aan waardoor ik weet wat hier leeft. Zo wil ik voeding houden met de rikketik van onze gemeenschappen. Nieuwsgiering zal ik doorvragen naar wat mensen willen, wensen en wat eenieder drijft. Eerst luisteren, maar daarna ook zorgen dat mensen die in Bronckhorst leven, wonen en werken zich ook écht gehoord voelen en dus hun inzichten meenemen en betrekken bij mijn afwegingen in de Raadszaal. 
 
Ik wil er zijn voor al die mensen die snakken naar een redelijk en realistisch gemeentebestuur dat met ambitieuze oplossingen komt voor de woningnood, de energietransitie en het gebruik van ons boerenland, de natuur en landgoederen. Daarnaast wil ik zorgen dat alle inwoners eerder worden betrokken en beter worden geïnformeerd over wat in ieders leefomgeving gebeurt.
 
Investeren in onze naoberkracht zorgt voor een nog beter en fijner leven op ons platteland in Bronckhorst!

  • 60 jaar
  • Kranenburg

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Mijn lievelingsplek in de gemeente is het coulissenlandschap rondom Kranenburg. Bossen, riet, landbouwgrond en de kronkelende Baakse Beek, en in de verte de fraaie St.Antonius van Paduakerk zien liggen. Vogels in de lucht, zelfs kraanvogels. Laat mij hier banjeren en ik word daarvan intens gelukkig.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

De informatievoorziening tijdens beleidsprocessen die veel impact hebben op de inwoners en hun omgeving moet sterk worden verbeterd. Daardoor ontstaat vertrouwen en krijgen kansen de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Als je zorgt dat er geen informatieachterstand ontstaat kun je veel beter gebruik maken van ieders inzichten en naoberkracht. Samen met elkaar willen wij immers allemaal het beste voor Bronckhorst.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Er moet veel meer gedaan worden om te zorgen dat jongeren door de (ver)bouw van betaalbare woningen hier kunnen en willen blijven wonen. Zij zijn de toekomst die Bronckhorst verder tot bloei kunnen brengen. Belangrijk omdat zo al onze kernen levendig blijven.
  • Inwoners veel beter betrekken bij afwegingen die grote impact hebben op hun leefomgeving. Zorgen dat je niet alleen luistert, maar ook dat inwoners zich écht gehoord voelen.
  • De energietransitie vereist veel van mensen. Meer dan nu het geval is, moeten wij zorgen dat ook mensen met een smalle beurs mee kunnen profiteren van deze verandering in hoe wij onze huizen gaan verwarmen, verlichten en de mogelijkheid krijgen om in de nabije toekomst de auto aan de draad thuis betaalbaar te kunnen opladen.