Jolanda Piels

Jolanda Piels - Beeld: Simon Schutter

Sinds mijn 21ste jaar ben ik werkzaam binnen het onderwijs. Ik woon in Hummelo. Onderwijs zie ik als plek om te inspireren, te ontdekken, het beroepsleven te leren kennen, te ervaren en jezelf natuurlijk te leren kennen. Daarvoor zijn goede schoolgebouwen nodig waarin eenieder zich fijn voelt, waar je niet alleen op stenen buiten kunt spelen, maar waaromheen ook veel groen is te ontdekken. Veel schoolgebouwen voldoen hier nog niet aan. Bronckhorst heeft nog een grote slag te maken. 
 
Ik wil graag meepraten over het vormgeven van de toekomst van onze leefomgeving. Mijn eigen kinderen zijn uitgevlogen, tijd voor andere zaken in mijn leven. Opkomen voor een leefbare toekomst in Bronckhorst. Daar hoort bij dat de gemeente aantrekkelijk blijft voor onze jongeren. 
 
D66 Bronckhorst is ook de partij van een leven lang kunnen ontwikkelen. Onze bibliotheken kunnen daarin een veel grotere rol spelen dan nu het geval is. Deze kunnen zoveel meer zijn dat een stenen gebouw waarin je boeken kunt lenen. Graag zet ik mij in om te zorgen dat de Bieb een laagdrempelig plek wordt waar jij jezelf kunt ontwikkelen en andere mensen kan ontmoeten. Waar je cursussen kunt volgen die in samenwerking met andere organisaties worden aangeboden. Bijvoorbeeld op het terrein van taalvaardig- en digivaardigheid.
 
Door mensen de kans te geven zich een leven lang te ontwikkelen investeer je in onze inwoners. Zo blijven zij aangesloten op onze samenleving en de wereld die onomkeerbaar razendsnel verandert. Ik sta voor een onderwijsomgeving die inspireert en verbindt en waar mensen de mogelijkheid krijgen om de beste versie van zichzelf te worden. Onderwijs op maat voor iedereen. 
 
Zelf werk ik al mijn hele werkzame leven in het groene onderwijs onder andere als docent veehouderij. Opgegroeid op een intensief varkensbedrijf, heb ik van nabij de landbouw en veehouderij zien veranderen. De verscherpte regelgeving, boeren die zich hard moeten maken om gezien en erkent te worden. De agrarische sector, die onder vuur ligt, de boosheid van de boeren. Ik begrijp van binnenuit heel goed welk gevoel van machteloosheid dan ontstaat. Je hebt zo hard gewerkt, iets moois opgebouwd en dan lijkt het perspectief op een goede toekomst als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Daarom maak ik mij sterk om de veranderingen samen te doen. Niet tegenover elkaar, maar naast elkaar. Kijken naar nieuwe verdienmodellen. Biodiversiteit en kringloop landbouw met eerlijke prijzen en vergoedingen voor alle inspanning. 
 
Met elkaar zorgen voor het verzilveren van talenten en dat voedsel en natuur hand in hand gaan!

  • 56 jaar
  • Hummelo

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De Oude IJssel om te wandelen met mijn hond, om te suppen, of te zwemmen.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Prachtige gemeente met veel natuur, rust, cultuur, kleinschalige initiatieven door ondernemende mindset. Veel plaatsen om te ontspannen en te onthaasten. Waar de verschillen het verschil gaan maken. Waar de toekomst veel mogelijkheden biedt voor iedereen.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

Mijn warme belangstelling heeft behoud van het coulisselandschap, onderwijs op maat en duurzaam bewustzijn. Het verbinden van thema’s vind ik ook belangrijk.