Raadsvragen zeer gevaarlijke verkeerssituatie fietspad Watergang

D66 Waterland stelt samen met GroenLinks Waterland raadsvragen over de zeer gevaarlijke verkeerssituatie bij het fietspad nabij het Stiereveld in Watergang.

Signalen over levensgevaarlijke situatie

De situatie terplekke - Beeld: André Klaver

Via sociale media ontvingen wij verontrustende signalen over een mogelijk levensgevaarlijke situatie bij het fietspad in Watergang. De grote kieren tussen de wegdelen van het fietspad zijn zeer gevaarlijk voor fietsers, zeker in het donker.

Eerder raadsvragen

Vrij recent nog stelde GroenLinks al raadsvragen over een andere onveilige situatie bij dit fietspad. Het is triest te moeten constateren dat de situatie nu eerder is verergerd dan opgelost.

D66-raadslid Luuk Zaal: ”Fietsers moeten veilig kunnen fietsen in Waterland. Je moet er niet aan denken dat iemand met de fiets tussen zo’n gigantische kier terechtkomt. Snelle actie van de gemeente is nu noodzakelijk, liever gisteren dan vandaag.”

Opnieuw raadsvragen

Samen met GroenLinks Waterland hebben wij raadsvragen ingediend over deze onveilige situatie. Hieronder de vragen die zijn ingediend:

  • Bent u bekend met deze situatie en bent u het met ons eens dat deze zeer onwenselijk is? Zo nee; waarom niet?
  • Hoe kan het dat dit fietspad op deze manier is aangelegd? Bent u het met ons eens dat het fietspad met zulke kieren nooit op deze manier opgeleverd had mogen worden? Zo nee; waarom niet?
  • In hoeverre is de gemeente dit keer wel verantwoordelijk (bij de vorige raadsvragen verwees de gemeente door naar de provincie, red.), gezien dit fietspad zo is aangelegd voor de bouw van het Stiereveld.
  • Op welke termijn lost u deze zeer gevaarlijke situatie op? Graag ontvangen een zo exact mogelijk moment.
  • Kunt u in de tussentijd bebording plaatsen die fietsers waarschuwt voor deze situatie? Zo nee; waarom niet?
  • Hoe kan het dat de afslag voor het bouwverkeer wel in orde is maar het fietspad niet? Heeft de fietser minder prioriteit voor de betrokken overheden?