D66 Waterland wil woningen in Katwoude in plaats van milieustraat

Een milieustraat in Katwoude of niet. Deze vraag houdt de gemoederen in Waterland al enige tijd flink bezig. Uit het nieuwe verkiezingsprogramma van D66 Waterland blijkt dat de politieke partij kiest voor woningen en forse extra investeringen in sport en cultuur in plaats van een milieustraat in Katwoude. De gemeenteraad heeft onlangs weliswaar bij meerderheid ingestemd met de bouw van een eigen milieustraat in Katwoude maar D66 Waterland hoopt dat na de verkiezingen genoeg steun aanwezig is voor hun alternatieve plan.  

Betaalbare woningen

Er is een gigantisch tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen, ook in Waterland. Heel veel jongeren moeten noodgedwongen thuis blijven wonen en de wachtlijst voor een sociale huurwoning is ook in de gemeente Waterland veel te hoog. Voor D66 Waterland is wonen de komende jaren samen met duurzaamheid prioriteit nummer één, zo blijkt uit hun nieuwe verkiezingsprogramma. Lijsttrekker Gerard Meij: “We maken duidelijk een andere keuze:  bij ons gaat de discussie niet over wel of geen eigen milieustraat in Katwoude. Wij kiezen voor betaalbare huur- en koopwoningen.”

Stukje verder rijden

Al een paar jaar is de milieustraat in Monnickendam gesloten. Waterlanders kunnen hun (grof)vuil en ander afval aanbieden bij de milieustraat in Purmerend. Ook kunnen ze dit gratis laten ophalen bij hun thuis door de afvalverwerker. De milieustraat in Purmerend heeft ruime openingstijden en momenteel wordt er zelfs een nieuwe, duurzamere, milieustraat gebouwd in de Baanstee-Noord. Daarmee komt de milieustraat weer een stuk dichterbij. Meij: “Wij denken dat inwoners het niet erg vinden om een stuk verder te rijden als daarmee woningen kunnen worden gebouwd voor henzelf of voor hun kinderen.”

Bestemmingsplanwijziging

Momenteel huurt de Alliantie Markermeerdijken de grond naast de gemeentewerf in Katwoude. Dit jaar loopt het contract af en wat D66 betreft wordt dit contract als dat mogelijk is niet verlengd. De plek, een stuk groen tussen bestaande bebouwing, is uitermate geschikt voor woningbouw. Net als voor de bouw van een milieustraat geldt ook voor de bouw van woningen dat een wijziging nodig is van het bestemminsplan, dat kan enige jaren duren. Gedurende die tijd pleit de partij voor de bouw van tijdelijke flexwoningen voor spoedzoekers. Voor deze tijdelijke vorm van wonen kan van het bestemmingsplan worden afgeweken en  procedures kunnen sneller worden doorlopen.

Het gebruik van de milieustraat van Purmerend betekent ook dat gemeente veel geld bespaart. Een eigen milieustraat betekent fors meer kosten voor de bouw, exploitatie en eigen personeel. D66 kiest er voor om een aanzienlijk deel van dit bedrag te investeren in sport en cultuur bijvoorbeeld voor de vernieuwing van sportvelden en meer geld ter beschikking te stellen voor initiatieven van sportclubs, toneelgroepen en andere culturele instellingen.