D66 Waterland presenteert woningbouwplan Katwoude

Een eigen milieustraat in Katwoude is een vraag die de gemoederen in Waterland flink bezig houdt. D66 Waterland vindt een eigen milieustraat te duur en is van mening dat de beoogde locatie veel beter gebruikt kan worden voor woningbouw. De partij heeft een bouwkundige tekening laten maken om duidelijk te maken hoe woningbouw op deze plek er uit kan zien. Het uitgangspunt is 15 woningen geweest in dezelfde stijl als die van de huizen die een aantal jaar geleden aan de Buitendijk zijn gebouwd. Lijsttrekker Gerard Meij: “Het wordt een wijk met 40% sociale woningbouw en 30% voor het middensegment.”

Impressie van onze nieuwe woonwijk in Katwoude. Beeld: D66 Waterland

Woningnood

De partij speelt hiermee in op de woningnood die ook in de gemeente Waterland groot is. Meij: ”Er is een gigantisch tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen. Heel veel jongeren moeten noodgedwongen thuis blijven wonen en de wachtlijst voor een sociale huurwoning is veel te hoog.” Voor D66 Waterland is wonen de komende jaren een topprioriteit. “We maken duidelijk een andere keuze: bij ons gaat de discussie niet over wel of geen eigen milieustraat in Katwoude. Wij kiezen voor betaalbare huur- en koopwoningen.”

Impressie van onze nieuwe woonwijk in Katwoude. Beeld: D66 Waterland

Een paar minuten verder rijden

D66 denkt niet inwoners het erg vinden om een paar minuten verder te rijden als daarmee woningen kunnen worden gerealiseerd. De milieustraat in Purmerend heeft veel ruimere openingstijden en momenteel wordt er zelfs een nieuwe, duurzame milieustraat gebouwd in de Baanstee-Noord. Daarmee komt de milieustraat weer een stuk dichterbij.

Door gebruik te maken van deze voorziening in Purmerend bespaart de gemeente ook veel geld. D66 kiest er voor om een aanzienlijk deel van dit bedrag te investeren in het oplossen van verkeersproblemen en in investeringen in sport en cultuur. 

Impressie van onze nieuwe woonwijk in Katwoude. Beeld: D66 Waterland

Bestemmingsplanwijziging

Momenteel huurt de Alliantie Markermeerdijken de grond naast de gemeentewerf in Katwoude. Dit jaar loopt het contract af en wat D66 betreft wordt dit contract niet verlengd. Net als voor de bouw van een milieustraat geldt ook voor de bouw van de nieuwe woonwijk dat een wijziging nodig is van het bestemmingsplan.

Dat kan enige jaren duren. Gedurende die tijd pleit de partij voor de bouw van tijdelijke flexwoningen voor jongeren en spoedzoekers. Voor deze tijdelijke vorm van wonen kan van het bestemmingsplan worden afgeweken en procedures kunnen sneller worden doorlopen.