D66 Waterland niet aanwezig op fysieke raadsvergadering

De fractie van D66 Waterland heeft zich afgemeld voor de voorbereidende raadsvergadering van 9 december a.s. De reden is dat de partij het niet eens is met het besluit om fysiek bij elkaar te komen terwijl de rest van het land ’s avonds in lockdown gaat. Daarmee wordt een verkeerd signaal afgegeven, aldus de lokale partij.

Donderdag 9 december komt de raad van de gemeente Waterland in een voorbereidende vergadering bijeen maar zonder de fractie van D66Waterland. De partij heeft te kennen gegeven zich niet te kunnen vinden in het besluit van de burgemeester Van der Weele om de vergadering fysiek op het gemeentehuis te laten plaatsvinden. Dit besluit heeft zij genomen als voorzitter van de raad waarbij zij wijst op het belang van het democratisch proces en de omstandigheden waarin het debat moet kunnen worden gevoerd. Van der Weele kiest daarbij voor een fysieke wijze van vergaderen. Wel onder de voorwaarde van beperkingen zoals het houden van 1,5 meter afstand en het dragen van mondkapjes.

Deze voorwaarden zijn voor de fractie van D66 Waterland niet voldoende. Deze partij had liever gezien dat de burgemeester had besloten tot het uitschrijven van een digitale vergadering zoals dat eerder is gebeurd tijdens een periode met lockdown maatregelen. Geen ideale oplossing maar nog altijd beter uit te leggen tegen het beeld van de nog steeds te hoge besmettingscijfers en toenemende aantallen van patiënten in het ziekenhuis, zegt fractievoorzitter en lijsttrekker Gerard Meij.  “Door als gemeenteraad bij elkaar te komen geven we een verkeerd signaal af. Onze fractie neemt Corona en de maatregelen die zijn ingesteld uiterst serieus. De gedachte achter de maatregelen is dat we contacten zoveel mogelijk beperken. Dan geeft het geen pas dat wij als gemeenteraadsleden wel bij elkaar komen, zeker als er een alternatief is. Wij als politici moeten juist het goede voorbeeld geven”, aldus Meij.

De lokale fractie van D66 betreurt het overigens wel dat ze niet aanwezig is omdat er onderwerpen worden besproken die voor hen belangrijk zijn zoals sociale woningbouw en de inburgering van statushouders. De hoop bestaat dat er misschien toch nog een oplossing wordt gevonden om mee te kunnen vergaderen bijvoorbeeld door te kiezen voor een hybride vorm van vergaderen waaraan zowel fysiek als digitaal kan worden deelgenomen.