D66 Waterland kritisch over nieuw Waterlands coalitieakkoord

Op 27 juni hebben de partijen Waterland Natuurlijk, GroenLinks, VVD en PvdA hun coalitieakkoord “Waterland: Vrij. Sociaal. Groen” gepresenteerd. De D66-fractie is positief over de plannen om de verkeersproblemen aan te pakken en de bouw van een sporthal in Monnickendam maar maakt zich ook zorgen, o.a. over de medewerking aan grootschalige bouwprojecten in het landelijk gebied zoals Ilpenstein. D66 constateert dat cultuur en ondernemers weinig aandacht krijgen.

Een belangrijk onderdeel van het akkoord is het bereiken van een nieuwe bestuurscultuur, een onderwerp dat ook aan de orde is geweest bij de onderhandelingen toen D66 nog aan tafel zat. D66 staat achter het streven om te komen tot een constructieve samenwerking tussen de partijen. Tegelijkertijd constateren we dat het tot stand komen van het akkoord vooral een feestje van de vier nieuwe coalitiepartijen is geweest. Van de mogelijkheid om het akkoord ook voor te leggen aan de oppositie – een idee dat D66 als onderhandelaar omarmde – hebben de partijen afgezien en dat vindt de fractie van D66 een gemiste kans.

Fractievoorzitter Gerard Meij: “Als het je menens is dat je de oude scheidslijnen tussen coalitie en oppositie wilt doorbreken dan was dit een uitgelezen kans geweest. Nu blijven het alleen nog mooie woorden.”

In het coalitieakkoord staan zaken waar D66 positief over is zoals het geld dat wordt vrijgemaakt voor verkeersproblematiek en voor het continueren van het duurzaamheidsfonds. Het oplossen van de verkeersproblemen in de verschillende kernen van Waterland was een speerpunt in de campagne en duurzaamheid is voor D66 altijd al een belangrijk onderwerp geweest. Ook van de komst van een nieuwe sporthal die multifunctioneel gebruikt kan worden op de locatie Marijkeveld/Pierebaan is D66 een groot voorstander.

Duidelijk is dat het akkoord pijnlijke compromissen bevat voor alle partijen. Getuige hun steun aan een bouwproject als Ilpenstein is het voor GroenLinks en PvdA niet langer meer taboe om in het open landschap te bouwen. Op hun beurt hebben Waterland Natuurlijk en de VVD hun harde eisen “milieustraat terug in Waterland” en “geen nieuwe windmolens” (nog onbespreekbaar tijdens de onderhandelingen met D66) duidelijk losgelaten.

Over deze laatste ontwikkeling zijn we positief maar we maken ons grote zorgen over de beweging die GroenLinks en PvdA nu maken om de deur open te zetten voor grootschalige (woning)bouw in het groen. Meij: “Veel mensen uit Ilpendam trekken bij ons aan de bel die zich zorgen maken over dit bouwproject met maar liefst 100 woningen, een hotel en een restaurant, o.a. vanwege aantasting van het landelijk gebied. Deze zorgen begrijpen we goed.”

D66 mist in het coalitieakkoord aandacht voor cultuur en ondernemers. Anders dan voor verkeer en duurzaamheid is hier geen budget voor vrijgemaakt en dat vindt de fractie van D66 jammer. Weliswaar heeft het huidige college de bedrijfsfunctionaris weer teruggebracht, ondernemers hebben ook nog behoefte aan bijvoorbeeld bedrijfsruimte, daar lezen we niets over terug.