College gaat in gesprek over hogere bijdrage voor Omroep PIM

Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft het college van B&W, op aandringen van D66 Waterland, de toezegging gedaan om te kijken naar een hogere structurele bijdrage voor lokale omroep PIM.

Lokale publieke media-instelling 

Omroep PIM heeft bij het Commissariaat van de Media aangegeven te opteren voor een verlenging van hun status van lokale publieke media-instelling. De raad van Waterland debatteerde hier op donderdag 8 september jl. over.

Kloppend hart van Waterland

D66 Waterland maakte van deze gelegenheid graag gebruik om de mensen van Omroep PIM een groot compliment te maken. Al jarenlang zijn zij, zoals hun slogan terecht luidt, het kloppend hart van Waterland. Met talloze live-uitzendingen, talkshows en andere verslaglegging leveren zij een ongelofelijke maatschappelijke bijdrage. En dit alles doet PIM met een klein team van bevlogen vrijwilligers. Met beperkte middelen zorgen al deze vrijwilligers er voor dat er een professionele en volwaardige lokale omroep staat die niet meer weg te denken is.    

Extra budget voor PIM

PIM ontvangt van de gemeente als officiële lokale publieke media-instelling jaarlijks een bedrag van circa 17.000 euro. D66 Waterland zou graag zien dat wordt gekeken in hoeverre dit budget nog toereikend is.

D66-raadslid Luuk Zaal: ”PIM draait voornamelijk op vrijwilligers en giften. Deze subsidie van de gemeente is een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste, inkomstenbron. Tegelijkertijd kan PIM er niet alles van betalen. Zo is al langer bekend dat Omroep PIM hun verouderde camera-apparatuur wil vervangen. En zo zijn er nog meer voorbeelden te geven.”

Naast D66 Waterland waren ook andere partijen te spreken over een verhoging van onze jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. Zo stelden onze collega’s van Waterland Natuurlijk ook een verhoging voor.

Op verzoek van D66 Waterland heeft het college van B&W de toezegging gedaan om met Omroep PIM in gesprek te gaan over de huidige financiering. Op basis van deze gesprekken komt het college bij de begrotingsbehandeling 2023 met een nieuw bekostigingsvoorstel. D66 Waterland kijkt uit naar dit voorstel. Een goed functionerende lokale omroep mag tenslotte best wat kosten.