Bart Kniesmeijer

Bart Kniesmeijer - Duo-raadslid Beeld: D66 Waterland

Onze Galgeriet-expert.

  • 68 jaar
  • Amsterdam
  • Monnickendam
  • Hij/hem

Ik ben nu twee periodes actief geweest als duo-raadslid en daarin hebben we, als D66, best iets bereikt. In de komende periode staan echter nog enkele flinke uitdagingen te wachten.
Voor mij persoonlijk zijn de belangrijkste de ontwikkeling van het Galgeriet, de invoering van de nieuwe omgevingswet en de mogelijke problemen bij het als zelfstandige, kleine gemeente doorgaan. Hier wil ik mij graag nog een periode voor inzetten.

Wat is je lievelingsplek in Waterland?

Dat is natuurlijk geen moeilijke keuze. Ik heb het geluk te mogen wonen aan het mooiste grachtje van Monnickendam, ’t Zand. Met uitzicht op de sluis vlak bij, wat zeg ik, in het hart van Monnickendam.

Wat wil je veranderen als raadslid?

– De vereenvoudiging en het minder betuttelend worden van de regelgeving (o.a. VFL, Verordening Fysieke Leefomgeving, voorheen APV, en de standaard inhoud van omgevingsplannen).
– Het verbeteren van de samenwerking tussen de gemeentes om ons heen en de Metropoolregio Amsterdam. Dit omdat ik denk dat we als kleine zelfstandige gemeente niet de gewenste service aan onze burgers kunnen geven.
– Bouwen in Waterland is vaak een uitdaging door beperkingen door ‘beschermd stadsgezicht’ en ‘natuur’. M.i. kunnen we daar flexibeler mee omgaan maar dat zal in de raad flink wat overtuigingskracht nodig hebben.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is de partij die het best bij mijn idealen staat. ‘Doe het zelf maar als het niet lukt laten we je niet vallen’.
Dit benaderen we vanuit praktische standpunten die we, als de situatie wijzigt, niet halsstarrig vasthouden maar op basis van onze sociaal-liberale gedachten aanpassen.

Niet een specifiek boek. Ik lees graag populair-wetenschappelijke boeken over diverse onderwerpen.