Wie niet stemt, mag ook niet zeuren?!
Bij D66 Veendam wel! 

De fractie van D66 in Veendam hoort altijd graag wat er leeft, bij iedereen. Dus of je nou bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart jl. op ons gestemd hebt of niet, wij horen graag wat jou bezighoudt. Dat vinden we trouwens ook helemaal geen “zeuren”. 

Wat zijn je zorgen over en je ideeën voor Veendam? Iedereen is welkom op de openbare fractievergadering op 23 juni, om 20:00 uur op het gemeentehuis. 

Op de agenda staan onder andere de algemene beschouwingen. Ook zal D66 vragen beantwoorden over het onlangs gesloten coalitieakkoord. Namens D66 zijn raadslid Hanneke Schoenmaker-Tiems en wethouder Annelies Kleve in ieder geval aanwezig. Ook als je wilt weten wat een raadslidmaatschap inhoudt, wat een wethouder nou eigenlijk precies doet of wat de mogelijkheden zijn om actief lid te worden van D66, ben je van harte welkom! 

Graag vooraf aanmelden via: [email protected]