Cultuur

Ontwikkel een recreatieve route waar men kan leren over het cultureel erfgoed en de geschiedenis van Veendam, bijvoorbeeld door dit (digitaal) te ontsluiten.

01. Kunst en cultuur voor iedereen

D66 wil dat iedereen op een laagdrempelige manier van kunst en cultuur kan genieten. Of dit nu muziek- of balletles is, het bezoeken van de koopavondconcerten of deelnemen aan activiteiten in de bibliotheek en het museum. De praktijk laat zien dat dit nog niet voor iedereen geldt.

Met de middelen van Stichting Leergeld zijn lidmaatschap van een sportclub en lessen aan de Muziek-, Dans- en Theaterschool voor de kinderen van inwoners met een laag inkomen mogelijk. Het behouden van voldoende subsidies die verstrekt worden aan cultuurorganisaties is een belangrijke voorwaarde om kunst en cultuur op het huidige niveau te behouden. D66 wil daarnaast ook een sport- en cultuurfonds voor volwassenen, zodat ook iedere volwassene kan deelnemen aan sport en cultuur.

Cultuurcentrum vanBeresteyn biedt ruimte aan:

  • Theater/filmhuis
  • Museum
  • Bibliotheek
  • Muziek-, Dans- en Theaterschool

D66 wil zich sterk maken voor een (nog) betere samenwerking tussen de partners binnen vanBeresteyn. Op die manier zullen vanBeresteyn en het centrum nog meer ervaren worden als de huiskamer van de Veendam. Door de coronacrisis is deze ontwikkeling minder goed uit de verf gekomen dan we hadden gewild.

D66 wil dat iedere Nederlander toegang heeft tot de bibliotheek en internet. Een bibliotheek stimuleert geletterdheid, taalvaardigheid, leesvaardigheid en digitale vaardigheden bij volwassenen en kinderen. De bibliotheek is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Voor mensen in kansarme wijken is bibliotheek een belangrijke informatie- voorziening en geeft de bibliotheek toegang tot internet.

02. Het erfgoed in Veendam

Behoud van het erfgoed van Veendam lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Veendam heeft vele (gemeentelijke) monumenten – meer dan honderd. Het ontwikkelen van een (wandel)route waarbij de historische informatie wordt gedeeld, is van belang om het verleden levend te houden én heeft een toegevoegde recreatieve waarde. Het verhaal achter ons erfgoed helpt ons bovendien bij het begrijpen van onze geschiedenis en van elkaar.

Wat D66 betreft zet de gemeente zich actief in om erfgoed zoals monumenten, stadsgezichten en landschapserfgoed te behouden en (digitaal) voor iedereen beschikbaar en toegankelijk te maken.