Provinciale Statenverkiezingen 15 maart 2023

Grunn. ‘Ain Pronkjewail in golden raand’. Als een trotse en toekomstgerichte Grunneger geniet ik van de roemte van onze mooie provincie en de Grunnegers die er wonen, leven en werken. Van de uitgestrekte landschappen, ongerepte kwelders, het weidse wad en de verstilde dorpen zoals Usquert, waar ik ben opgegroeid. Van studenten en ambitieuze talenten. Ik word blij van Grunnegers met een ‘nait soez’n, moar doun’ mentaliteit. Als lijsttrekker voel ik een grote verantwoordelijkheid om samen met al deze Grunnegers de uitdagingen van onze toekomst aan te gaan.
Kijk om je heen. Onze vrijheid, welvaart, veiligheid en democratie staan onder druk. Van buitenaf en van binnenuit. Langs de A7 wapperen omgekeerde vlaggen en in onze dorpen en gemeenschappen lijkt meer verdeeldheid te ontstaan. Er is wantrouwen in de overheid en in de politiek. Dat is niet geheel onterecht en dat trek ik mij aan. De politiek en de overheid moeten ook zichzelf in de spiegel aankijken. Vergeten mensen en vergeten stemmen zijn overal in Nederland, maar je hoeft niet ver te zoeken als je onze provincie inrijdt. Groningers zijn verwaarloosd door een overheid die vaak blind of onverschillig lijkt ten opzichte van hun behoeften. Groningers lijken politiek verweesd en er rust een grote verantwoordelijkheid op onze schouders om hen er weer bij te betrekken.

D66 maakt keuzes voor de toekomst, ook als die moeilijk zijn of nu pijn doen. We nemen geen genoegen met pappen en nathouden of het gelijk van de zijlijn. Wij weten hoe we het anders willen in onze provincie – eerlijker, schoner, veiliger, vrijer – en willen daar met alles wat we hebben voor werken.
Dat is wat wij van mensen vragen als ze straks mogen stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023. En dat is hard nodig. Wat gebeurt er met een land als de politiek geen echte keuzes durft te maken?

Deze verkiezingen gaan over de vraag: komen we tot stilstand of gaan we volle kracht vooruit? Laten we de extremen ons land gijzelen of gaan we door met de moeilijke keuzes die deze tijd van ons vraagt?

Dit verkiezingsprogramma stopt stilstand en kijkt vooruit. Naar toekomstgerichte oplossingen voor ons klimaat, onze economie en onze landbouw. Daarom stoppen we met gaswinning en stappen over op groene energie. Werken we aan gelijke kansen met onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt. Wij kiezen voor natuurinclusieve landbouw met een robuust verdienmodel. En dat doen we samen met alle Groningers. Door vanuit empathie naar hen te luisteren. Vanuit nieuwsgierigheid open vragen te stellen. En compassie te tonen voor hen die een andere mening hebben. Op deze manier stoppen we de polarisatie, komen we meer in verbinding en werken we aan vertrouwen dat ons allemaal bij elkaar houdt.
Dit is waar wij voor staan. 

Op 15 maart rekenen wij op uw vertrouwen en uw stem.

Sander Claassen, lijsttrekker D66 Provincie Groningen