Woningbouwplannen in Sint Maarten

USP-Ooms wil aan de Omloop in Sint Maarten woningen bouwen. Hiervoor wil het college gebruik maken van een versnelde procedure om dit te kunnen realiseren. De fractie van D66 is voorstander van de bouw van nieuwe woningen. In de plannen die aan de raad worden aangeboden zijn een groot aantal woningen als betaalbaar of sociaal aangemerkt. In de dagelijkse praktijk blijkt “betaalbaar” tegen te vallen en zijn de woningen ook voor starters niet te betalen. Bovendien er is sprake van een onevenredige verdeling van huurwoningen in Sint Maarten. Slechts 12% wordt verhuurd terwijl dat voor de rest van Schagen bijna 25% is. Daarom stelt D66 een wijziging voor van dit bouwplan. Zij wil dat minimaal 40% van de nieuwe huizen wordt beheerd door een woningbouwstichting. Hiermee wordt gegarandeerd dat ook voor de lange termijn deze woningen beschikbaar blijven voor inwoners die een koopwoningen of huurwoning in de vrije sector niet kunnen betalen. Het college is nu in onderhandeling met de projectontwikkelaar over dit plan. Door deze voorgestelde wijziging van het raadsbesluit kan het college dit bij de onderhandelingen op tafel leggen. Over het raadsbesluit wordt de komende raadsvergadering gestemd.


Voor het amendement klik hier; https://raad.schagen.nl/Documenten/Amendement-D66-agendapunt-11-coordinatieregeling-woningbouw-St-Maarten.pdf

Beeld: Margreet Frowijn-Druijven