Standpuntenlijsten

Om onze achterban, beter op de hoogte te houden van het reilen en zeilen binnen de fractie en de betrokkenheid te vergroten wordt er na iedere raadsvergadering een standpuntenlijst gemaakt. In deze standpuntenlijst is te zien hoe en waarom de fractie over bepaalde agendapunten denkt en wat de beslissing in de raad is geweest. Waar nodig wordt voor uitgebreide informatie naar een andere pagina op deze website verwezen.