Een terugblik op 2021 en een vooruitzicht voor 2022.

2021 was een druk jaar met voor onze fractie de nodige hoogtepunten maar ook 2022 belooft weer een dynamisch jaar te worden.
 
2021, de inwoner centraal

Het afgelopen jaar zijn wij druk bezig geweest met zaken die onze inwoners direct raken.
Zoals bijvoorbeeld in januari, de onrust over de ontsluiting van de nieuwe wijk Muggenburg-Zuid. Door onze  motie is in ieder geval nu zeker gesteld dat de Verzetlaan in Muggenburg niet als ontsluitingsweg zal worden gebruikt.
De inwoners van Groote Keeten willen geen hotel aan de Helmweg. Evenmin waren de inwoners van Burgerbrug blij met de verkoop van de voormalige Josephschool in Burgerbrug. Zij willen starterswoningen. Ook een bestemmingsplan aan de Nes leidde tot verzet van de omwonenden. Met amendementen steunden wij de inwoners die tegen deze besluiten van het college waren. Het mocht helaas niet baten, de coalitie liep als een mak schaap achter het college aan.

Woningbouwplannen

In Schagerbrug worden nu uiteindelijk toch 57 woningen gerealiseerd in plan Buitenvaert. Iets dat wij al begin 2021 hebben voorgesteld. In Warmenhuizen en Sint Maarten wilden wij meer goedkopere woningen. Helaas was de raad het niet met ons eens. Bij Sint Maarten speelde de opstelling van de projectontwikkelaar hierbij een grote (negatieve) rol.

Doorstroom

Woningnood is een veel besproken onderwerp dit jaar. Doorstroming kan hierbij helpen. Wij hebben daarom al 2019 voorgesteld om in Schagerbrug (op een oud voetbalveld) te bouwen voor ouderen. Ook dit jaar zagen weer een mooie locatie voor de realisatie van woningen bestemd voor onze oudere medemens, te weten op de plaats van de oude basisschool de Ark. Ons amendement redde het niet en het college wil hier nu dure appartementen gaan bouwen.

De begroting

De behandeling van de begroting in de gemeenteraad van november was een blamage voor het college, oplopende tekorten en plannen gebouwd op drijfzand.  Wij hebben ons hier fel tegen verzet. Alle fracties van de oppositie steunden unaniem voor amendement.

Gedenkparken

In vergadering van december is (eindelijk) het beleid voor de gemeentelijke begraafplaatsen vastgesteld. Mede door onze actieve inbreng in deze discussie spreken wij nu over gedenkparken. Het  respect voor de graven die een betekenis hebben voor onze inwoners staat voorop.
Ik zal ongetwijfeld iets zijn vergeten dat in dit dynamische jaar aan de orde is geweest, maar met bovenstaande zijn denk ik de belangrijkste zaken aan de orde gesteld.

De plannen voor 2022

2022 belooft een spannend jaar te worden voor ons, hoe zal de inwoner op 16 maart stemmen. De lijst met kandidaten en het verkiezingsprogramma zijn klaar. De campagne krijgt vorm. Eerst  nog de laatste raadsvergadering in februari. Hier staan nog een paar interessante onderwerpen op de agenda, waaronder het rapport over de verkoop van de Josephschool in Burgerbrug.

Aandachtspunten

In de nieuwe raad staan voor wat ons betreft meerdere punten centraal, waaronder:
een onafhankelijke opstelling van de gemeenteraad (meer dualisme);
woningbouw maar met eerbied voor onze mooie omgeving
en
onze energievoorziening ( de Regionale Energie Strategie en “Schagen van het gas af”).

Bij dit laatste zijn draagvlak en draagkracht belangrijk (“wat willen wij en kunnen wij het betalen”).

Wat ons betreft staan de belangen van de inwoners in de nieuwe gemeenteraad voorop.

De raad is er voor de inwoner en niet anders om.