5% OZB-verhoging? Niet doen, vinden D66 Schagen en de VVD.


De fracties van D66 en de VVD in de gemeenteraad van Schagen vragen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering aan het college om de door hen voorgestelde OZB-verhoging van 5% in te trekken en daarmee een coulant gebaar te maken naar de inwoners van de gemeente Schagen.

Volgens beide partijen ontbreekt de noodzaak tot een verhoging van 5%. De door het college voorgestelde verhoging heeft als enige motivatie dat ‘het een uitgangspunt is’. Terwijl de begroting een overschot van ruim 4 miljoen toont, waarvoor nog geen bestemming is, en aangeeft dat de reserves nu al op peil zouden zijn.

Zowel D66 als de VVD Schagen wil dat het college de noodzaak van de verhoging afweegt tegen de actuele situatie, waarin alle prijzen stijgen en menigeen moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen; “Een verhoging treft elke inwoner van onze gemeente. Zowel starters als doorstromers als senioren. Vergeet ook de bedrijven en woningbouwcorporatie niet. Na jarenlange OZB-verhogingen is het nu eens tijd om een pas op de plaats te maken en een vriendelijk gebaar te maken naar onze inwoners. Gewoon omdat het kan.”