Nick Velt

Beeld: Margreet Frowijn-Druijven

  • 25 jaar
  • Dirkshorn

Mijn naam is Nick Velt

Ik ben 23 jaar en momenteel nog student geschiedenis aan de universiteit Leiden. Hoewel ik voor mijn studie in Leiden zit is het voor mij onmogelijk gebleken om weg te blijven uit onze mooie gemeente. Met veel familie, vrienden en nog enkele verplichtingen hier is de kans ook klein dat dit op korte termijn zal gaan veranderen. Hoewel ik als echte Schagenaar weinig negatiefs te vertellen heb over onze gemeente, zijn er toch een aantal dingen die ik graag verbeterd zou zien. Daarom wil ik mij In de gemeenteraad graag inzetten om de sport, woningbouw en de verbinding binnen de gemeente aan te pakken. 

In mijn ogen heeft sport nog nooit zo’n belangrijke positie binnen onze samenleving ingenomen. Allereerst zien wij dat de huidige generatie door digitalisering en sociale media steeds minder buiten is. Daarnaast heeft een groot deel van ons gedurende deze corona periode een lange tijd binnenshuis doorgebracht. Voor vele heeft dit sociale en fysieke gevolgen gehad. In mijn ogen kan sport voor deze beide situaties van ongekend belang zijn. Daarbij denk ik aan het belang van blijven investeren in de faciliteiten voor sport, zodat wij kunnen concurreren met omliggende gemeentes. Sport is echter meer dan enkel prestatie, ook de onderlinge verbinding die het biedt is van ongekende waarde. Juist in een tijd waarin wij steeds meer verdeeld raken. Om deze reden denk ik dat het niet enkel belangrijk is om de grote sportverenigingen bij te staan, maar juist de kleine verenigingen verdienen extra aandacht. Binnen onze gemeente is in bijna elk dorp wel een sportvereniging te vinden en daar moeten we trots op zijn. Het feit dat kinderen niet een lange fietstocht hoeven af te leggen om samen met hun vrienden te sporten is een zegen die kosten wat kost moet worden behouden. 

Het woningtekort is uiteraard een probleem dat breder is dan enkel onze gemeente. Verschillende landelijke partijen hebben al uitgesproken de komende jaren een ongekende hoeveelheid huizen te willen opleveren. Dat deze plannen bestaan is uiteraard fantastisch, want het woningtekort gaat eindelijk worden aangepakt. het is nu echter de taak aan de gemeente om te zorgen dat de bouw van deze woningen ook goed verloopt. Daarbij zou het bouwen met respect voor het mooie landschap van onze gemeente voorop moeten staan. Bovendien ben ik van mening dat de nieuwbouw zich niet enkel moet concentreren op enkele plaatsen, maar over de gemeente dient te worden verspreid. Zodoende worden mensen niet gedwongen om een huis aan te schaffen buiten hun vertrouwde omgeving. Daarbij komt dat een goede verspreiden van de nieuwbouw kan bijdrage aan het behoud van voorzieningen zoals bijvoorbeeld sportverenigingen. 

De afgelopen jaren is er binnen onze gemeente veel gebeurt om de bereikbaarheid en de verbindingen te verbeteren. Hierbij kan men denken aan de aanleg van ventwegen, nieuwe fietspaden en het herinrichten van gevaarlijke kruisingen. Desondanks valt er binnen de gemeente nog een hoop winst te halen. Zo is de verkeerssituatie binnen Schagen nog steeds verwarrend en onlogisch te noemen en beschikt Muggenburg nog steeds maar over een toegangsweg. Deze beide gevallen kunnen voor onhandige dan wel niet gevaarlijke situaties zorgen en daarom dient voor beide zo snel mogelijk een oplossing te worden gevonden. Daarnaast heeft de aanleg van ventwegen wellicht voor een veilige fietsroute richting Waarland en Winkel gezorgd, maar zijn bijvoorbeeld Dirkshorn, Tuitjenhorn, Sint Maarten en Warmenhuizen nog steeds enkel te bereiken via verschillende landweggetjes. Hier moet verandering in komen. Niet alleen om de bereikbaarheid binnen de gemeente te verbeteren, maar bovenal om de veiligheid van het fietsverkeer te waarborgen. 


Speerpunten:
Meer koop een huur mogelijkheden voor starters.
Investeren in sport.
Verbeteren van de verkeerssituatie binnen de gemeente.