Hans Horn

Beeld: Margreet Frowijn-Druijven

  • 68 jaar
  • Burgerbrug

De lokale politiek heeft van oudsher mijn interesse gehad. Op het lokale politieke vlak ben ik geen nieuwkomer. Voorheen in de voormalige Gemeente Zijpe ben ik raadslid geweest. Naast mijn drukke baan als Financial Controller was dit best een zwaar gebeuren. 

Na het samengaan met Schagen en Harenkarspel in onze Gemeente Schagen werd het politieke scala aanmerkelijk uitgebreid. Toentertijd ben ik nog enige tijd actief geweest als lid van de auditcommissie. Wegens drukke werkzaamheden heb ik later toch enige tijd afstand genomen van de politiek.
Inmiddels ben ik gepensioneerd en weer politiek actief mede door het enthousiasme dat D66 mij geeft. Het gedachtengoed van D66, de wijze hoe er met mensen wordt omgegaan en naar mensen wordt geluisterd, of het nu de stad Schagen of de kernen betreft, in samenhang met het feit dat ook ik net als vele ouders graag een mooie en fijne wereld aan mijn kinderen nalaat, siert het D66 programma.

Verder zie ik het grote belang van meer dualisme, waar D66 voor staat, als grote prioriteit. De afgelopen jaren heeft Schagen veel te lang en te veel een iets meer dan halve raad gehad, welke achter het college aanliep en een oppositie die hoe goed soms ook, veel te weinig in te brengen had. Dit moet anders! Een college voorstel is goed, of moet bijgestuurd worden zodat er ook binnen de oppositie voldoende draagvlak is. In een moderne democratie bestuur je een gemeente niet met de wil van (een vaak krappe) helft van de inwoners.

Nu ik de tijd weer beschikbaar heb wil ik mij graag inzetten om Schagen tot een sociale, burgervriendelijke gemeente te maken, met een luisterend oor voor haar inwoners en oog voor klimaat en milieu. Een gemeente waar het goed en fijn wonen is en welke, zeker niet onbelangrijk, weer financieel gezond is.